Thứ bảy, 23/11/2019 Đường dây nóng: 1900561266
Tìm kiếm

Thẻ tín ghi nợ nội địa

Thẻ tín ghi nợ nội địa Plus

Thẻ tín dụng quốc tế hạng chuẩn

Thẻ tín dụng quốc tế hạng chuẩn

Thẻ tín dụng quốc tế hạng chuẩn

Thẻ tín dụng quốc tế hạng chuẩn

Thẻ tín dụng quốc tế hạng vàng

Thẻ ghi nợ quốc tế hạng chuẩn

Thẻ ghi nợ quốc tế hạng vàng

Thẻ Quốc tế Visa (Visa Card)

Từ ngày 01/09/2008, Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên chính thức phát hành thẻ quốc tế VISA gồm:

1.Thẻ VISA CREDIT (Thẻ tín dụng quốc tế)

Thẻ tín dụng quốc tế Agribank VISA Credit-Golden Key là thẻ mang thương hiệu Visa do Agribank phát hành, được sử dụng và thanh toán trên phạm vi toàn cầu. Thẻ Agibank VISA Credit gồm 2 hạng: hạng thẻ Chuẩn và hạng thẻ Vàng.

Thẻ Visa Debit hạng chuẩn Thẻ Visa Debit hạng vàng

1.1-Lợi ích khi sử dụng thẻ Agribank VISA Credit:

Chi tiêu trước, trả tiền sau, hoàn toàn chủ động trong việc sử dụng tiền của Ngân hàng.
Thanh toán hàng hóa, dịch vụ, rút tiền mặt tại hơn 20.000 điểm chấp nhận thẻ (ATM, POS/EDC) có logo VISA ở Việt Nam và hàng triệu điểm chấp nhận thẻ tại 150 quốc gia trên toàn thế giới.
An toàn, tiện lợi, hiệu quả. Thực hiện giao dịch bằng bất kỳ loại tiền tệ nào.
Miễn phí bảo hiểm tai nạn cho chủ thẻ với quyền lợi bảo hiểm tối đa lên đến 15 triệu đồng.

1.2-Tiện ích:
Giao dịch tại ATM
- Rút/ ứng tiền mặt;
- Vấn tin hạn mức sử dụng;
- Đổi mã PIN;
Giao dịch EDC/POS
- Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ;
- Hủy bỏ giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ.


1.3-Hạn mức tín dụng:

- Hạng thẻ Chuẩn: tối đa lên đến 50 triệu đồng
- Hạng thẻ Vàng: từ trên 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng.

1.4-Thủ tục phát hành thẻ Agribank VISA Credit:

Quý khách chỉ cần:
Điền vào 2 mẫu giấy do NH cung cấp:
Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế.
Bản sao CMND/ Hộ chiếu; bản sao hộ khẩu (xuất trình bản gốc để đối chiếu)
Nộp 2 ảnh 3 x 4 (trong vòng 6 tháng)
Hồ sơ đảm bảo tiền vay của Agibank.

Quý khách sẽ nhận được thẻ sau 7 ngày làm việc kể từ khi đăng ký phát hành thẻ.

2. THẺ AGRIBANK VISA DEBIT:

Thẻ ghi nợ quốc tế Agribank VISA Debit-Success là thẻ mang thương hiệu VISA do Agribank phát hành, cho phép chủ thẻ sử dụng trong phạm vi số dư tài khoản tiền gửi thanh toán và (hoặc) hạn mức thấu chi để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ; rút/ứng tiền mặt và các dịch vụ khác tại ATM, đơn vị chấp nhận thẻ (POS/EDC) hoặc điểm ứng tiên mặt trên phạm vi toàn cầu. Thẻ Agribank VISA Debit gồm 2 hạng: hạng thẻ Chuẩn và hạng thẻ Vàng.

Thẻ Visa Debit hạng chuẩn Thẻ Visa Debit hạng vàng

2.1-Lợi ích khi sử dụng thẻ Agribank VISA Debit:

Kết nối toàn cầu mọi lúc, mọi nơi với tài khoản tiền gửi mở tại Agribank.
Thanh toán hàng hóa, dịch vụ; rút tiền tại hơn 20.000 điểm chấp nhận thẻ (ATM, POS/EDC) có logo VISA ở Việt Nam và hàng triệu điểm chấp nhận thẻ tại 150 quốc gia trên toàn thế giới.
Có thể chi tiêu vượt quá số tiền có trong tài khoản với dịch vụ thấu chi tài khoản có hạn mức thấu chi cao.
Hạn mức thanh toán, rút tiền và chuyển khoản cao giúp bạn luôn chủ động trong chi tiêu.
Miễn phí bảo hiểm tai nạn cho chủ thẻ với quyền lợi bảo hiểm tối đa lên đến 15 triệu đồng.


2.2-Tiện ích:
Giao dịch tại ATM
- Rút/ ứng tiền mặt;
- Chuyển khoản;
- Thanh toán hóa đơn
- Khai thác thông tin Ngân hàng
- In sao kê.
Giao dịch EDC/POS
- Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ;
- Rút, ứng tiền mặt
- Vấn tin số dư tài khoản
- In sao kê.

2.3-Thủ tục phát hành thẻ Agribank VISA Debit: Quý khách chỉ cần:

Điền vào 2 mẫu giấy in sẵn do ngân hàng cung cấp:
Giấy đề nghị phát hành thẻ ghi nợ quốc tế
Hợp đồng sử dụng thẻ ghi nợ quốc tế
Bản sao CMND/ Hộ chiếu; bản sao hộ khẩu (xuất trình bản gốc để đối chiếu)
Nộp 2 ảnh 4 x 6 (trong vòng 6 tháng)
Giấy đăng ký mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại Agribank

Quý khách sẽ nhận được thẻ sau 5 ngày làm việc đối với yêu cầu phát hành nhanh; sau 10 ngày làm việc đối với yêu cầu phát hành thường, kể từ khi đăng ký phát hành thẻ.


2.4-Hạn mức giao dịch:
Giao dịch Thẻ chuẩn Thẻ vàng
Rút/ứng tiền mặt tối đa (tại ATM) 25.000.000đ/ngày 50.000.000đ/ngày
Thanh toán tại POS/EDC 50.000.000đ/ngày 100.000.000đ/ngày
Số lần rút tối đa/ngày (tại ATM) Không hạn chế
Số tiền rút tối đa tại quầy trong ngày Không hạn chế
Số lần chuyển khoản/ngày (tại ATM) Không hạn chế

Hạn mức cụ thể và mới nhất có thể download tại đây

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ và các chương trình ưu đãi dành cho chủ thẻ; Quý khách vui lòng liên hệ Phòng Dịch vụ & Marketing Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên,ĐT 057 3601567-3553553 (hotline: 012.3899.3899).


Xem thêm
Mạng lưới ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Phú Yên
Vị trí các máy ATM /POS
Dịch vụ EDC/POS
Thẻ lập nghiệp
Thẻ ghi nợ nội địa
Đơn vị chấp nhận thẻ
Thẻ tín dụng quốc tế MasterCard dành cho công ty
Một số câu hỏi về banknet.vn