Thứ tư ,22/08/2018
Tìm kiếm

Ngày: 22/08/2018 Vàng (SJC) 3,659 USD 23,230.00 EUR 26,354.20 VNINDEX 979.21 (+9.59)▲ HASTC 110.02 (+1.96)▲ UPCOM 51.39 (+0.01)▲

VĂN BẢN NỘI BỘ
Chi nhánh: User QLTH: Password:
Số văn bản Ngày văn bản (dd/MM/yyyy). Từ đến:
Cơ quan ra văn bản Phòng/ban liên quan
Nội dung (tương đối):(Nếu nhập sẽ tìm khá lâu)Trang chủ Mạng lưới Danh bạ Trao đổi thư Hỏi đáp Thị trường Tuyển dụng Download
Copyright © NHNo và PTNT Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Phú Yên. Số 321 Trần Hưng Đạo-Tuy Hòa-Phú Yên
Điện thoại: 0257.3824266-0257.3825093. Fax:0257.3823002
Website:www.agribankphuyen.com.vn Email:Agribank@agribankphuyen.com.vn SWIFT code: VBAAVNVX570