Thứ bảy, 23/11/2019 Đường dây nóng: 1900561266
Tìm kiếm

Thẻ tín ghi nợ nội địa

Thẻ tín ghi nợ nội địa Plus

Thẻ tín dụng quốc tế hạng chuẩn

Thẻ tín dụng quốc tế hạng chuẩn

Thẻ tín dụng quốc tế hạng chuẩn

Thẻ tín dụng quốc tế hạng chuẩn

Thẻ tín dụng quốc tế hạng vàng

Thẻ ghi nợ quốc tế hạng chuẩn

Thẻ ghi nợ quốc tế hạng vàng


MỘT SỐ SẢN PHẨM TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

1.Tiết kiệm có kỳ hạn
2.Tiết kiệm gửi góp
3.Tiết kiệm bậc thang
4.Tiết kiệm dự thưởng
5.Tiết kiệm rút gốc linh hoạt
6.Tiết kiệm học đường
7.Phát hành giấy tờ có giá
8.Đầu tư tự động


1.Tiết kiệm có kỳ hạn
Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên là một phương thức đầu tư an toàn và hiệu quả cho nguồn tiền nhàn rỗi của quý khách:

1. Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên huy động tiền gửi đối với VNĐ và ngoại tệ USD
2. Quý khách được đảm bảo an toàn, bí mật khi gửi tiền, được Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên mua Bảo hiểm tiền gửi theo luật định.
3. Quý khách gửi bằng loại tiền nào thì được rút ra (cả gốc và lãi) bằng lọai tiền đó.
4. Trường hợp Quý khách gửi bằng ngoại tệ có nhu cầu nhận bằng tiền VNĐ sẽ được quy đổi, mua lại thành tiền VNĐ với tỷ giá do Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên công bố theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước VN quy định tại thời điểm đó.

Đối tượng, phạm vi áp dụng:

1. Mọi cá nhân, người cư trú có CMND hoặc Hộ chiếu;
2. Loại tiền tệ áp dụng: Đồng Việt nam (VND), Đô la Mỹ (USD).


Kỳ hạn:

Có nhiều mức kỳ hạn để khách hàng lựa chọn cho phù hợp với nhu cầu đầu tư của mình (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 24 tháng.)
Phương thức trả lãi:
Lãi suất tiền gửi: được áp dụng theo biểu lãi suất tiền gửi do Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên công bố. Xin mời quý khách tham khảo Biểu lãi suất mới nhất.
1. Rút vốn đúng hạn: khách hàng được trả lãi suất đúng với mức lãi suất khi gửi.
2. Rút vốn trước hạn: Khách hàng được trả lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn tại thời điểm rút vốn tính trên số ngày thực gửi và số tiền thực nộp.
3. Rút vốn sau hạn: Hết kỳ hạn khách hàng chưa rút vốn ngân hàng sẽ chuyển sang kỳ hạn mới và áp dụng lãi suất hiện hành cho kỳ hạn mới. Nếu tại thời điểm chuyển sang kỳ hạn mới, Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên không quy định kỳ hạn tương ứng thì được giữ nguyên kỳ hạn cũ và được hưởng lãi suất theo mức lãi suất cao nhất của kỳ hạn ngắn hơn liền kề mà Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên đang huy động.

Cách thức gửi, rút tiền:
* Để gửi tiết kiệm vào Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên, quý khách chỉ cần đến các chi nhánh trực thuộc hoặc các Phòng Giao dịch bất kỳ của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên, xuất trình chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ chiếu) và điền thông tin vào mẫu giấy đăng ký gửi tiền tiết kiệm của Ngân hàng.
* Khi rút tiền Quý khách xuất trình sổ tiết kiệm, Chứng minh thư nhân dân

2.Tiết kiệm gửi góp

Đối tượng gửi tiền :
- Đối tượng gửi tiền tiết kiệm bằng đồng Việt Nam và vàng là các cá nhân người Việt Nam và cá nhân người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Đối tượng gửi tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ là các cá nhân người cư trú
Loại tiền gửi : VND, USD, EUR
Đặc điểm tiết kiệm gửi góp hàng tháng :
Số tiền tiết kiệm gửi góp được khách hàng xác định ngay khi mở tài khoản.
Số kỳ gửi góp (số tháng) và số tiền gửi góp mỗi kỳ cố định cũng được xác định ngay khi mở tài khoản.
Phí và lãi suất :
Lãi suất: theo biểu lãi suất gửi góp hiện hành của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên
Phí dịch vụ : (miễn phí)
Thủ tục hồ sơ :
Gửi tiền : Khách hàng xuất trình thẻ khách hàng hoặc chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn hiệu lực và điền các yếu tố quy định trên Giấy gửi tiền (Theo mẫu của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên) đăng ký chữ ký mẫu và nộp tiền. Sau khi nộp tiền, người gửi được nhận sổ Tiết kiệm có ghi đầy đủ các yếu tố quy định.
Khách hàng có thể nộp tiền mặt hoặc đăng ký chuyển khoản hàng tháng từ tài khoản khác vào tài khoản tiết kiệm gửi góp. Trường hợp nộp tiền mặt, sau khi mở tài khoản gửi góp khách hàng có thể trực tiếp hoặc thông qua người khác nộp tiền vào ngân hàng theo định kỳ đã thoả thuận.
Rút tiền : Khách hàng xuất trình sổ tiết kiệm, thẻ khách hàng, chứng minh thư hoặc hộ chiếu còn hiệu lực và đầy đủ các yếu tố quy định trên Giấy rút tiền (Theo mẫu của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên). Chữ ký trên giấy rút tiền phải đúng theo chữ ký mẫu đã đăng ký tại Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên khi gửi tiền
Khách hàng phải trực tiếp làm thủ tục rút tiền tại ngân hàng và chỉ thực hiện rút tiền một lần từ tài khoản.

 • Rút vốn đúng hạn : Khách hàng được hưởng toàn bộ tiền lãi mà ngân hàng đã cam kết.
 • Rút vốn trước hạn: là trường hợp khách hàng tất toán sổ tiết kiệm gửi góp khi chưa thực hiện đầy đủ số tiền gửi góp, số lần gửi góp hoặc khi khách hàng yêu cầu tất toán trước ngày đến hạn. Trường hợp này khách hàng không được hưởng lãi.
 • Rút vốn sau hạn: Thời gian quá hạn khách hàng được hưởng lãi suất không kỳ hạn tại thời điểm rút.

3.Tiết kiệm bậc thang

Là loại sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn mang lại cho khách hàng nhiều tiện ích:
1. Cho phép khách hàng được nhận lãi suất tăng dần theo thời gian gửi (bậc thang thời gian).
2. Cho phép khách hàng gửi tiền một lần vào một sổ tiết kiệm nhưng có thể được rút tiền gốc (một phần hoặc toàn bộ) nhiều lần.
Đối tượng, phạm vi áp dụng:
1. Như tiền gửi TK thông thường.
2. Loại tiền tệ áp dụng: Đồng Việt nam (VND), Đô la Mỹ (USD).

Phương thức trả lãi:
Khi rút tiền gốc (một phần hay toàn bộ) Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên sẽ tính trả tiền lãi tương ứng với số tiền gốc đó cho khách hàng theo bậc lãi suất quy định các bậc như sau:

TIẾT KIỆM BẬC THANG
Bậc 1 Dưới 01 tháng
Bậc 2 Từ 01 tháng đến dưới 03 tháng
Bậc 3 Từ 03 tháng đến dưới 06 tháng
Bậc 4 Từ 06 tháng đến dưới 09 tháng
Bậc 5 Từ 09 tháng đến dưới 12 tháng
Bậc 6 Từ 12 tháng đến 18 tháng

4.Tiết kiệm dự thưởng

5.Tiết kiệm rút gốc linh hoạt

Là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau toàn bộ. Khách hàng có thể rút vốn trước hạn nhưng vẫn được hưởng lãi suất tương ứng với thời gian thực gửi theo quy định.

 • Đồng tiền huy động: VNĐ, USD, EUR
 • Số tiền gửi tối thiểu: 1.000.000 VNĐ; 100 USD, 100 EUR
 • Kỳ hạn gửi tối thiểu: 01 tháng.
 • Lãi suất:

Lãi suất của từng kỳ hạn đối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn rút gốc linh hoạt được thông báo công khai tại các điểm giao dịch
Khách hàng rút vốn trước hạn được hưởng lãi suất theo thời gian thực gửi :

QUY ĐỊNH THỜI GIAN THỰC GỬI LÃI SUẤT ÁP DỤNG
Nhỏ hơn 1/3 kỳ hạn gửi ghi trên sổ Lãi suất không kỳ hạn
Từ 1/3 kỳ hạn gửi đến dưới 2/3 kỳ hạn gửi 60% lãi suất ghi trên sổ
Từ 2/3 kỳ hạn gửi đến dưới kỳ hạn gửi 80% lãi suất ghi trên sổ
Đủ thời gian của kỳ hạn gửi 100% lãi suất ghi trên sổ

6.Tiết kiệm học đường

Để đáp ứng cho nhu cầu tích lũy tiền dành cho con em sau này một cách an toàn, hiệu quả nhất, hiện nay Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam (AGRIBANK ) đã có sản phẩm “Tiết kiệm học đường” phục vụ đến Quý khách hàng.

Đặc điểm

Kỳ hạn gửi: Có kỳ hạn (từ 02 đến 18 năm).
Ngày đến hạn của TK: có thể trước hoặc sau ngày đến hạn thoả thuận ban đầu. Ngày đến hạn của TK được tính theo công thức sau: Ngày đến hạn = Ngày đến hạn gốc + {(Ngày gửi góp muộn – Ngày gửi góp sớm)/Số tháng gửi góp}
Đồng tiền: VNĐ, USD.
Số tiền gửi tối thiểu: 100.000 VND hoặc 10 USD.
Số tiền tiết kiệm gửi góp, số kỳ gửi góp (số tháng) và số tiền gửi góp mỗi định kỳ cố định và được xác định ngay khi mở TK.

Gửi:

gửi định kỳ hàng tháng theo phương thức gửi trực tiếp định kỳ gửi đầu tiên; các lần gửi tiếp theo có thể gửi trực tiếp, thông qua người khác, chuyển khoản từ tài khoản khác, chuyển khoản qua Atransfer, ATM hoặc ủy quyền cho ngân hàng tự động trích từ tài khoản tiền gửi thanh toán.
Gửi tiền trước cho 1 hoặc nhiều định kỳ: Số tiền gửi trước phải bằng bội số của số tiền gửi mỗi định kỳ KH đã đăng ký nhưng không vượt quá tổng số tiền đăng ký gửi còn phải gửi.
Gửi tiền trễ hạn so với định kỳ: tối đa 12 tháng (12 định kỳ).

Rút: KH phải rút toàn bộ gốc và lãi.

Rút vốn đúng hạn: KH được hưởng toàn bộ tiền lãi mà NH đã cam kết theo quy định.
Rút vốn trước hạn: lãi cho số tiền, số ngày thực gửi của từng định kỳ gửi đến ngày tất toán theo mức lãi suất tất toán quy định.
Rút vốn sau hạn: Kể từ ngày đến hạn, lãi đến hạn được bảo lưu chờ thanh toán, số tiền gốc được trả theo lãi suất tiền gửi KKH tại thời điểm tất toán.

Tất toán trong trường hợp gửi trễ quá 12 tháng: lãi gồm hai phần: lãi tất toán trước hạn cho số tiền, số ngày của từng định kỳ đã gửi đến định kỳ đã gửi cuối cùng; lãi suất KKH cho số dư của TK TKHĐ từ định kỳ đã gửi cuối cùng đến ngày tất toán.
Phí gửi rút: miễn phí gửi và tất toán trong các trường hợp trước hạn lớn hơn 7 ngày, đúng hạn, trễ hạn. Trường hợp khách hàng đóng sớm TK trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày mở TK, KH chịu phí đóng sớm theo quy định hiện hành của NHNo.
Phí dịch vụ: SMS; Internet Banking và dịch vụ khác theo quy định(Nếu khách hàng đăng ký sử dụng).

Lãi suất áp dụng: lãi suất thả nổi cộng với (+) lãi suất thưởng gia tăng theo năm(Và không vượt trần LS của NHNN quy định).

Lãi suất thả nổi là lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ, được điều chỉnh phù hợp với lãi suất thị trường.

Lãi suất thưởng gia tăng theo năm được tính từ năm thứ 2, mỗi năm gia tăng 0,1%/năm (đối với VND) và 0,05%/năm (đối với USD), tính theo công thức: 
Lãi suất thưởng năm thứ n = 0,1% x (n – 1)

Trường hợp tất toán trước hạn lãi suất được tính như sau:

 Thời gian thực gửi (T) Lãi suất tại thời điểm tất toán
 T <12 tháng Không kỳ hạn
 12 tháng ≤T ≤50% kỳ hạn gửi 40% LS tiết kiệm 12 tháng
(trả lãi cuối kỳ)
 50% <T ≤80% kỳ hạn gửi 50% lãi suất tiết kiệm 12 tháng
 80% <T < 100% kỳ hạn gửi 65% lãi suất tiết kiệm 12 tháng


Trường hợp mức lãi suất tất toán thấp hơn lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tại thời điểm tất toán tài khoản TKHĐ thì khách hàng được trả lãi suất tiền gửi không kỳ hạn.

Cách tính lãi:
Trường hợp tài khoản đến hạn: Tổng lãi= Tổng số tiền của kỳ gửi góp thứ i * thời gian tương ứng từ ngày gửi tới ngày đến hạn*lãi suất kỳ gửi/12 tháng.
Trường  hợp tất toán trước hạn:Tổng lãi= Tổng số tiền của kỳ gửi góp thứ i* thời gian tương ứng của kỳ gửi góp thứ i từ ngày gửi đến ngày tất toán*lãi suất tất toán trước hạn/360 ngày.
Cụ thể: Tiền lãi = [Số tiền gửi lần 1* Lãi suất tất toán trước hạn (năm) * Thời gian thực gửi/ 360] + [Số tiền gửi lần 2 * Lãi suất tất toán trước hạn (năm) * Thời gian thực gửi/360] + … + [Số tiền gửi lần i * Lãi suất tất toán trước hạn (năm) * Thời gian thực gửi/360].
Trả lãi: trả lãi một lần khi đến hạn hoặc khi KH đến tất toán TK.

Tiện ích:
Lãi suất thả nổi theo lãi suất thị trường

Gửi tiền linh hoạt: khách hàng  có thể gửi tiền trước hoặc trễ cho một hay nhiều định kỳ

Nhiều hình thức gửi tiền (từ định kỳ thứ hai trở đi): người khác gửi, gửi tại tất cả các Chi nhánh NHNo khác, chuyển khoản qua ATM, bằng điện thoại di động (Atransfer) hoặc ủy quyền cho ngân hàng trích từ tài khoản tiền gửi cá nhân

Tất toán trước hạn được hưởng lãi suất tương ứng theo thời gian thực gửi (theo tỷ lệ của NHNo quy định so với lãi suất tiết kiệm 12 tháng)

Dịch vụ thông tin tài khoản (Mobile Banking, Internet Banking)

Thủ tục đăng ký
Khách hàng trực tiếp đến Chi nhánh NHNo xuất trình thẻ khách hàng (nếu có), chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực) để làm thủ tục đăng ký thông tin khách hàng. Trường hợp đăng ký thông tin người thụ hưởng, khách hàng xuất trình Giấy khai sinh hoặc CMND của người thụ hưởng.

KH điền thông tin vào Giấy đăng ký mở tài khoản tiết kiệm học đường (theo mẫu)

Điền thông tin vào giấy gửi tiền theo quy định của NHNo

Giao dịch viên kiểm tra, mở tài khoản cho khách hàng, in thẻ tài khoản tiết kiệm học đường (theo mẫu)

Để biết thêm chi tiết xin Quý khách vui lòng liên hệ tại Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên, điện thoại 0257-3825093 và các chi nhánh trực thuộc.

Hãy tham gia “tiết kiệm học đường” của AGRIBANK vì tương lai của con em mai sau !

7.Giấy tờ có giá

pGiấy tờ có giá là chứng nhận của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên phát hành để huy động vốn, trong đó xác nhận nghĩa vụ trả nợ một khoản tiền trong một thời gian nhất định, điều kiện trả lãi và các điều khoản cam kết khác giữa Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên và người mua.
A/- Đối tượng được mua giấy tờ có giá :

 • Các tổ chức, cá nhân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
 • Các tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

B/- Các loại giấy có giá :
 • Giấy tờ có giá ngắn hạn là giấy tờ có giá có thời hạn dưới một năm bao gồm : Kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn, tín phiếu và các loại giấy tờ có giá ngắn hạn khác;
 • Giấy tờ có giá dài hạn là giấy tờ có giá có thời hạn từ một năm trở lên kể từ khi phát hành đến khi hết hạn, bao gồm : trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi dài hạn và các loại giấy tờ có giá dài hạn khác.

C/- Lãi suất : Do Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên quy định cụ thể theo lãi suất cố định, hoặc lãi suất có điều chỉnh định kỳ theo từng đợt phát hành.

D/- Phương thức trả lãi :
 • Trả lãi trước : Quý khách mua giấy tờ có giá được trả lãi ngay khi mua giấy tờ có giá;
 • Trả lãi một lần khi đến hạn thanh toán : Quý khách mua giấy tờ có giá được trả lãi cùng với gốc khi đến hạn thanh toán;
 • Trả lãi theo định kỳ : là việc trả lãi căn cứ vào phiếu trả lãi theo định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm đối với giấy tờ có giá dài hạn.

E/- Thanh toán gốc và lãi :
 • Thanh toán đúng hạn : Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên thanh toán cho Quý khách mua giá tờ có giá toàn bộ cả gốc và lãi (nếu có) đúng với mức lãi suất được cam kết khi phát hành. Nếu ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, việc thanh toán chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.
 • Thanh toán sau hạn : Giấy tờ có giá đến hạn thanh toán nếu Quý khách mua giấy tờ có giá chưa rút vốn, Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên không chuyển sang kỳ hạn tiếp theo; số tiền gốc được hưởng lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn hiện hành đối với thời gian quá hạn. Số tiền lãi được theo dõi để trả cho quý khách mua giấy tờ có giá khi rút vốn.

Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên không thanh toán giấy tờ có giá trước hạn : Nếu quý khách có khó khăn tài chính quý khách có thể cầm cố, chiết khấu giấy tờ có giá tại Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên hoặc tại tất cả các điểm giao dịch của Agribank.
Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên phát hành giấy tờ có giá theo thời điểm trong năm và theo kế hoạch chỉ đạo của Agribank. Khi phát hành giấy tờ có giá Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên sẽ có thông báo chi tiết đến với quý khách hàng

8.Đầu tư tự độngNhằm mục đích đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và không ngừng đem tiện ích đến với khách hàng, mới đây, Agribank đã phát triển và triển khai sản phẩm mới “Đầu tư tự động - Lợi ích tự động”.

Với sản phẩm mới “Đầu tư tự động - Lợi ích tự động”, khách hàng tiết kiệm được thời gian giao dịch, sử dụng có hiệu quả Tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt vốn Tiền gửi thanh toán. Sản phẩm được dành cho các tổ chức kinh tế, có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Agribank và đăng ký mở, sử dụng tài khoản Đầu tư tự động - Lợi ích tự động tại Agribank.

Để sử dụng sản phẩm “Đầu tư tự động - Lợi ích tự động”, khách hàng sẽ đăng ký số dư sàn trên tài khoản thanh toán, khi số dư trên tài khoản thanh toán của khách hàng vượt số dư sàn, Agribank sẽ tự động chuyển phần tiền vượt sang tài khoản Đầu tư tự động. Tiền từ tài khoản Đầu tư tự động sẽ được áp dụng mức lãi suất bậc thang lũy tiến, mức lãi suất cao hơn nhiều so với mức lãi suất áp dụng đối với tài khoản thanh toán thông thường. Hơn nữa, tiền lãi sẽ được tính nhập vào gốc tài khoản Đầu tư tự động vào ngày làm việc cuối cùng trong tháng.

Với sản phẩm “Đầu tư tự động - Lợi ích tự động”, Agribank tiếp tục khẳng định đem đến cho khách hàng thêm nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích, linh hoạt và sinh lời hiệu quả nhất

Để download mẫu biểu đăng ký.Quý khách có thể click tại đây. hoặc vui lòng vui lòng liên hệ tại Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên, điện thoại 0257-3825093 và các chi nhánh trực thuộc.