Thứ năm, 14/11/2019 Đường dây nóng: 1900561266
Tìm kiếm
Ngày: 14/11/2019 Vàng (SJC) 4,116 USD 23.140,00 EUR 25.316,81 VNINDEX 1012.77 (0.00)#FDF000 HASTC 107.26 (+0.06)▲ UPCOM 56.93 (+0.11)▲
Danh sách chi nhánh


NH Tỉnh


Thành Phố tuy Hòa


Tuy An


Thị xã Sông Cầu


Đồng Xuân


Sơn Hòa


Sông Hinh


Nam Thành Phố Tuy Hòa


Phú Hòa


Đông Hòa


Tây Hòa
Vui lòng khách đến; vừa lòng khách đi


MUA BÁN NGOẠI TỆ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH PHÚ YÊN:

+Hình thức mua bán: 1.Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
2.Giao ngay (SPOT):
Là giao dịch mua bán ngoại tệ giữa hai bên theo tỷ giá giao dịch ngay tại thời điểm giao dịch và kết thúc thanh toán trong vòng 02 (hai) ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày cam kết mua bán.
3.Kỳ hạn (FORWARD):
là giao dịch trong đó hai bên cam kết sẽ mua bán với nhau một số lượng ngoại tệ theo một mức tỷ giá xác định và việc thanh toán sẽ được thực hiện trong tương lai.
4.Hoán đổi (SWAP):
Là giao dịch đồng thời cả hai giao dịch; giao dịch mua và giao dịch bán cùng một số lượng đồng tiền này với một số lượng đồng tiền khác (chỉ có hai đồng tiền được sử dụng trong giao dịch), trong đó kỳ hạn thanh toán của hai giao dịch khác nhau và tỷ giá của hai giao dịch được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng.
Đối với các khách hàng là doanh nghiệp hoặc cá nhân, NHNo chỉ mua bán dưới hình thức giao ngay, trong trường hợp cụ thể có thể áp dụng hình thức mua bán Kỳ hạn hoặc Hoán đổi

*Mua:
+Đối tượng: mọi đối tượng có nguồn ngoại tệ chứng minh hợp pháp
+Loại ngoại tệ: các loại ngoại tệ mạnh dễ quy đổi hoặc do chi nhánh NHNo quyết định, tiền mặt hoặc chuyển khoản

*Bán:
+Đối tượng:
-Cá nhân: các cá nhân là công dân Việt Nam có nhu cầu sử dụng ngoại tệ vào các mục đích sau được mua ngoại tệ tiền mặt của NHNo hoặc mua và yêu cầu NHNo chuyển ra nước ngoài
* Chi phí cho việc học tập, chữa bệnh cho bản thân hoặc cho thân nhân;
* Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài;
* Trả các khoản phí cho nước ngoài;
* Trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài;
* Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài;
* Đi định cư ở nước ngoài

+Hồ sơ gồm:
a) Trường hợp cá nhân mua và chuyển ra nước ngoài:
Dưới mức phải khai báo Hải quan: phải xuất trình và nộp một bản Photocopy để ngân hàng lưu các giấy tờ sau :
Mục đích học tập ở nước ngoài , gồm :
Trường hợp cá nhân có nhu cầu mua và chuyển ngoại tệ cho thân nhân đang học tập ở nước ngoài , ngoài các giấy tờ nói trên , phải nộp thêm các giấy tờ sau :
+ Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân .
+ Bản sao chứng minh nhân dân .
. Mục đích chữa bệnh ở nứơc ngoài gồm:
Giấy tiếp nhận khám , chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh nước ngoài, hoặc giấy giới thiệu ra nước ngoài chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh trong nước .
Giấy thông báo chi phí hoặc dự tính chi phí của cơ sở chữa bệnh nước ngoài .
Trường hợp cá nhân có nhu cầu mua và chuyển ngoại tệ cho thân nhân đang chữa bệnh ở nước ngoài , ngoài các giấy tờ nói trên , phải nộp thêm các giấy tờ sau :
+ Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân
+ Bản sao chứng minh nhân dân
. Mục đích trả các loại phí , lệ phí cho nước ngoài gồm :
Giấy thông báo chi phí của nước ngoài
Bản sao chứng minh nhân dân
. Mục đích đi công tác , du lịch , thăm viếng ở nước ngoài ,gồm :
Giấy thông báo chi phí của nước ngoài
Bản sao chứng minh nhân dân
. Mục đích trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài gồm:
Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân
Giấy tờ chứng minh người hưởng trợ cấp đang ở nước ngoài
Bản sao chứng minh nhân dân
. Mua và chuyển ngoại tệ cho người thừa kế ở nước ngoài gồm :
Bản chính hoạt bản sao công chứng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chia thừa kế hoặc di chúc , văn bản thỏa thuận giữa những người thừa kế hợp pháp
Văn bản ủy ủy quyền của người thừa kế ( có công chứng , chứng thực ) hoạt tài liệu chứng minh tư cách đại diện theo pháp luật của người xin chuyển ngoại tệ.
Bản sao chứng minh nhân dân .
. Mục đích đi định cư ở nước ngoài , gồm:
Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép định cư kèm theo bản dịch có xác nhận của cơ quan dịch thuật hoặc giấy tờ chứng minh công dân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài .
Bản sao hộ chiếu của người xuất cảnh định cư
Trường hợp cá nhân mua và chuyển ngoại tệ từ mức phải khai báo Hải quan trở lên , ngoài các giấy tờ quy định đã được nêu trên, cá nhân phải nộp hoặc xuất trình thêm Giấy phép chuyển ngoại tệ cho chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh , thành phố cấp .

Bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân
+ Số lượng dưới mức phải khai báo Hải quan : Cá nhân khi mua ngoại tệ tiền mặt của NHNo dưới mức phải khai báo Hải quan phải xuất trình bản gốc và một bản photocopy để ngân hàng lưu các giấy tờ sau :
Hộ chiếu
Chứng từ vận chuyển hành khách ( vé máy bay , vé tàu hỏa , tàu thủy …)
+ Số lượng từ mức phải khai báo hải quan trở lên : Cá nhân khi mua ngoại tệ tiền mặt của NHNo từ mức phải khai báo Hải quan trở lên , ngoài việc xuất trình Hộ chiếu và Chứng từ vận chuyển hành khách nói trên phải xuất trình thêm Giấy phép mang ngoại tệ do chi nhánh Ngân hàng Nhà nứơc tỉnh , thành phố cấp .

b) Tổ chức:
*Mục đích: NHNo bán ngoại tệ cho các tổ chức dùng vào mục đích :
*Thanh toán tiền hàng hóa , dịch vụ cho nước ngoài .
*Thanh toán ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ cho bên nhận ủy thác xuất nhập khẩu .
*Hoàn trả tiền bồi thường liên quan đến xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ .
*Chuyển tiền đặt cọc để đấu thầu ở nước ngoài
*Nộp tiền hội viên cho các tổ chức quốc tế, các khoản phí đăng ký cho các cuộc họp quốc tế
*Trả các khoản phí liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Văn phòng đại diện nứơc ngoài
*Trả các khoản phí liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, đăng ký bản quyền ứng dụng đối với bằng phát minh , sáng chế , các dịch vụ tư vấn
*Trả các khoản phí liên quan đến việc cử cá nhân làm việc trong tổ chức ra nước ngoài công tác , học tập , khảo sát , hội thảo …
*Chuyển trả nợ gốc, lãi , và phí đối với các khoản vay nước ngoài
*Chuyển ngoại tệ ra nước ngoài của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh
*Trả nợ vay ngoại tệ tại chi nhánh NHNo
*Trả nợ vay, lãi , phí trong nước tại các ngân hàng thương mại khác để đặt quan hệ mua bán với NHNo
*Chi trả các khoản hợp pháp khác ra nước ngoài
*Hồ sơ :
Khách hàng phải xuất trình và chứng minh các giấy tờ sau: (bộ hồ sơ phải được Tổ chức xuất trình dưới dạng bản gốc , hoặc bản sao có dấu và chữ ký của Thủ trưởng đơn vị ghi rõ sao y bản chính . Trường hợp xuất trình bằng văn bản sao thì phải có bản gốc đi kèm để cán bộ nghiệp vụ đối chiếu và ghi rõ ngày , tháng , năm , số lượng ngoại tệ đã bán và ký vào bản chính)

Đối với thanh toán nhập khẩu hàng hóa gồm :

+ Hợp đồng nhập khẩu hàng hóa , dịch vụ với nước ngoài
+ Giấy phép nhập khẩu của Thủ tướng Chính phủ (với các mặt hàng trong danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu)
+ Giấy phép hay hạn ngạch của Bộ thương mại , hoặt Bộ Chủ quản (đối với các mặt hàng trong danh mục nhập khẩu có điều kiện )
+ Quyết định thành lập doanh nghiệp (đối với đơn vị quan hệ lần đầu )
+ Đăng ký kinh doanh ( đôi với đơn vị quan hệ lần đầu )
+ Bộ chứng từ liên quan đến nhập khẩu hàng hóa , dịch vụ
+ Các chứng từ khác liên quan đến nhập khẩu hàng hóa dịch vụ

Đối với thanh toán ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa gồm :

+ Hợp đồng ủy thác xuât nhập khẩu
+ Các chứng từ liên quan đến ủy thác xuất nhập khẩu
Đối với hoàn trả tiền bồi thường liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa dịch vụ, gồm :
+ Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa dịch vụ
+ Thông báo thanh toán
+ Giấy khiếu nại cùng các biên bản , giấy tờ khác liên quan đến giải quyết tranh chấp khiếu nại

Chuyển tiền đặt cọc để đấu thầu ở nước ngoài gồm :
+ Hợp đồng đấu thầu
+ Các giấy tờ , chứng từ có liên quan đến việc đấu thầu ở nước ngoài .

Đối với nộp tiền hội viên cho các tổ chức quốc tế , nộp các khoản phí cho các cuộc họp quốc tế , gồm :
+ Giấy tờ phê chuẩn của cơ quan có thẩm quyền
+ Giấy tờ khác có liên quan

Trả các khoản phí liên quan đến việc thành lập và hoạt động của văn phòng đại diện ở nước ngoài , gồm :
+ Phê chuẩn của cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập VPĐD ở nước ngoài .
+ Các giấy tờ liên quan đến việc chi các loại phí và chi tiêu của Văn phòng

Đối với các khoản phí liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa , đăng ký bản quyền ứng dụng đối với bằng phát minh , sáng chế , các dịch vụ tư vấn , gồm :
+ Hợp đồng
+ Các giấy tờ liên quan khác

Đối với việc trả các khoản phí liên quan đến việc cử cá nhân làm việc trong tổ chức ra nước ngoài công tác , học tập , khảo sát, hội thảo , … gồm :
+ Các giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền cho phép ra nước ngoài .
+ Các giấy tờ liên quan đến việc thanh toán ở nước ngoài và các giấy tờ liên quan khác .

Chuyển trả nợ gốc , lãi , phí đối với các khoản vay nứơc ngoài gồm :
+ Hợp đồng vay vốn
+ Các giấy tờ khác

Đối với chuyển ngoại tệ ra nước ngoài của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh , gồm các giấy tờ theo quy định tại Thông tư 04/2001/TT-NHNN ngày 18/05/01 của Thống đốc NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh .

Đối với việc bán ngoại tệ cho khách hàng để trả nợ gốc, lãi và phí trong nước tại Ngân hàng thương mại khác gồm :
+Hợp đồng tín dụng
+Các giấy tờ chứng minh các khoản nợ phải thanh toán
+ Các loại hồ sơ, giấy tờ áp dụng cho các mục đích chi trả các khoản hợp pháp khác ra nước ngoài .

Xem Thêm
Các sản phẩm khác của Agribank
Giá vàng hôm nay
Trang chủ

BACK TO TOP

Thẻ tín ghi nợ nội địa

Thẻ tín dụng quốc tế hạng chuẩn

Thẻ tín dụng quốc tế hạng vàng

Thẻ ghi nợ quốc tế hạng chuẩn

Thẻ ghi nợ quốc tế hạng vàng
Trang chủ Mạng lưới Danh bạ Trao đổi thư Hỏi đáp Thị trường Tuyển dụng Download
Copyright © NHNo và PTNT Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Phú Yên. Số 321 Trần Hưng Đạo-Tuy Hòa-Phú Yên
Điện thoại: 0257.3824266-0257.3825093. Fax:0257.3823002
Website:www.agribankphuyen.com.vn Email:Agribank@agribankphuyen.com.vn SWIFT code: VBAAVNVX570