Thứ bảy, 23/11/2019 Đường dây nóng: 1900561266
Tìm kiếm

DỊCH VỤ NGÂN QUỸ

1.Chi hộ lương
2.Thu hộ tiền mặt
3.Chi hộ tiền mặt

1.Chi hộ lương

Agribank đảm nhận việc trả lương, thưởng, thù lao cho nhân viên hay các đại lý của các doanh nghiệp bằng cách trích tài khoản của doanh nghiệp tại Agribank hoặc nhận tiền mặt của doanh nghiệp (trường hợp doanh nghiệp không mở tài khoản tại Ngân hàng) để trả tiền cho nhân viên theo danh sách nhân viên do doanh nghiệp cung cấp.

Đặc điểm:
Dịch vụ chi hộ lương/hoa hồng đại lý hỗ trợ cho Quý khách thực hiện chi trả lương cho nhân viên hoặc chi trả tiền hoa hồng cho các đại lý thông qua 2 hình thức như sau:
Chi trả thông qua tài khoản: Tiền lương của nhân viên/tiền hoa hồng của đại lý sẽ được chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán của nhân viên /đại lý của Quý khách mở tại Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên hoặc tại một ngân hàng khác hệ thống.
Chi trả trực tiếp bằng tiền mặt: Tiền lương của nhân viên/tiền hoa hồng của đại lý sẽ được chi trả cho nhân viên /đại lý tại địa điểm do quý khách chỉ định.

Tiện ích:
- Tiết kiệm chi phí quản lý và chi phí nhân công.
- Tiết kiệm thời gian kiểm đếm, quản lý tiền mặt
a) Lợi ích với doanh nghiệp :
 • Thanh toán lương cho cán bộ công nhân viên nhanh chóng, an toàn, hiện đại.
 • Bảo mật thông tin về lương và thu nhập của nhân viên.
 • Tiết kiệm thời gian và giảm thiểu rủi ro do không phải chi trả tiền lương bằng tiền mặt.
 • Doanh nghiệp có thể mở rộng mạng lưới kinh doanh, phân phối sản phẩm.
b) Lợi ích với cán bộ nhân viên:
 • Tiền lương trong tài khoản liên tục sinh lời
 • An toàn trong chi tiêu
 • Các tiện ích tài khoản khác: Cho vay cán bộ, thấu chi, dịch vụ thẻ...
 • Dễ dàng kiểm soát chi tiêu

Thủ tục:
 • Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ.
 • Giấy đăng ký mở tài khoản hoặc đề nghị phát hành thẻ ATM của Agribank
 • Khách hàng cung cấp Lệnh chi tiền, số tiền: tổng sổ tiền chi trả cho từng đợt.
 • Cung cấp bảng kê chi tiết thông tin về người thụ hưởng, gồm các thông tin: Họ tên, số tài khoản, ngân hàng mở tài khoản, số CMND (hoặc hộ chiếu), ngày cấp, nơi cấp, địa phương nhận tiền (nếu người thụ hưởng không có tài khoản tại ngân hàng), số tiền được hưởng, Bảng kê này được lập dưới dạng file excel hoặc file text, và 1 bản giấy có xác nhận của người trả tiền.
 • Agribank sẽ thực hiện việc chi lương hộ cho doanh nghiệp ngay sau khi nhận đủ tiền, phí dịch vụ, bảng lương và danh sách chi lương do doanh nghiệp cung cấp.
 • Nếu các cá nhân chỉ nhận tiền bằng CMND thì khách hàng cần thông báo cho người nhận tiền đến chi nhánh của Agribank để lĩnh tiền


2.Thu hộ tiền mặt
Quý khách có mạng lưới bán hàng rộng hặc hệ thống kênh phân phối gồm nhiều đại lý có nhu cầu tập trung vốn về hội sở để nâng ca hiệu quả quản lý…
Quý khách hạt động trng ngành bả hiểm, bưu chính viễn thông, cung cấp điện, nước… có nhu cầu thu tiền cung cấp dịch vụ từ các khách hàng thông qua hệ thống ngân hàng…
Dịch vụ thu hộ tiền mặt của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên sẽ đáp ứng được nhu cầu trên của Quý khách. Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên thực hiện thu hộ tiền mặt tại cửa hàng/đại lý bán hàng d quý khách chỉ định hay thu tại quầy giao dịch của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên.

2.1. Ưu thế sản phẩm:
 • Ngân hàng cung cấp dịch vụ để danh nghiệp tránh được những rủi r trng các hạt động tiền mặt thường xuyên (mất nhiều thời gian) hặc bất thường (thiếu phương tiện và nhân lực).
 • Tập trung tiền mặt và tài khản một cách nhanh chóng, thường xuyên
 • Nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn.
 • Thủ tục đơn giản, thuận tiện
 • Phí thu chi hộ hợp lý
 • Chi tiền nhanh chóng, chính xác.
 • Thời gian thực hiện gia dịch nhanh chóng
 • Đảm bả an tàn trng việc luân chuyển tiền mặt.

2.2. Đối tượng khách hàng:
Các tổ chức Việt Nam (bao gồm tất cả các lại hình tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam) và các tổ chức nước ngoài (bao gồm tất cả các hình thức tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài nhưng có thể hoạt động tại Việt Nam hoặc hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam).
Cụ thể như sau:
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị kinh doanh có đăng ký kinh doanh:
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Công ty cổ phần.
 • Doanh nghiệp tư nhân.
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngài.
 • Doanh nghiệp nhà nước
 • Hợp tác xã
 • Công ty hợp doanh....
 • Cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và cơ quan, đơn vị trực thuộc các tổ chức trên.

2.3 Phí thu hộ:
+ Phí thu chi hộ theo biểu phí của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên công bố
+ Có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp có uy tín và quan hệ lâu dài với ngân hàng.

2.4. Thủ tục:
+ Các doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng dịch vụ thường xuyên nếu số lượng giao dịch tiền mặt lớn hoặc có thể yêu cầu bất thường. Cách thức thực hiện cũng tuỳ thuộc và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp có thể có nhân viên ngân hàng thường xuyên có mặt ở doanh nghiệp để thực hiện dịch vụ này hoặc theo thời gian hẹn trước, ngân hàng mới đến cung cấp dịch vụ.
+ Doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều dịch vụ khác của ngân hàng bao gồm tín dụng, ngân quỹ, tài khản...
Chi tiết về sản phẩm hặc cần được hướng dẫn thêm, vui lòng liên hệ tại bất kỳ chi nhánh - phòng giao dịch AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH PHÚ YÊN


3.Chi hộ tiền mặt
Quý khách thường xuyên có nhu cầu thanh toán cho đối tác bằng tiền mặt với doanh số lớn. Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên sẽ đáp ứng ngay nhu cầu đó của quý khách bằng dịch vụ chi hộ tiền mặt tại văn phòng, trụ sở của quý khách hoặc tại địa điểm do quý khách chỉ định.

3.1. Ưu thế sản phẩm:
 • Ngân hàng cung cấp dịch vụ để doanh nghiệp tránh được những rủi ro trong các hạt động tiền mặt thường xuyên (mất nhiều thời gian) hặc bất thường (thiếu phương tiện và nhân lực).
 • Thủ tục đơn giản, thuận tiện
 • Phí thu chi hộ hợp lý
 • Chi tiền nhanh chóng, chính xác.
 • Thời gian thực hiện giao dịch nhanh chóng
 • Sử dụng nhiều dịch vụ, tiện ích khác khi mở tài khoản tại Agribank chi nhánh tỉnh Phú yên.
 • Có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp có lịch sử quan hệ tín dụng tốt và sử dụng các dịch vụ phi tín dụng.

3.2. Đối tượng khách hàng:
Các tổ chức Việt Nam (bao gồm tất cả các loại hình tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam) và các tổ chức nước nogài (bao gồm tất cả các hình thức tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài nhưng có thể hoạt động tại Việt Nam hặc hoạt động ngoài lãnh thổ Việt Nam).
Cụ thể như sau:
 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị kinh doanh có đăng ký kinh doanh:
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • Công ty cổ phần.
 • Doanh nghiệp tư nhân.
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Doanh nghiệp nhà nước
 • Hợp tác xã
 • Công ty hợp doanh....
 • Cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và cơ quan, đơn vị trực thuộc các tổ chức trên.

3.3. Phí thu chi hộ:
- Phí thu chi hộ theo biểu phí của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên Nội công bố
- Có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp có uy tín và quan hệ lâu dài với ngân hàng.

3.4. Thủ tục:
- Các doanh nghiệp có thể đăng ký sử dụng dịch vụ thường xuyên nếu số lượng giao dịch tiền mặt lớn hặc có thể yêu cầu bất thường. Cách thức thực hiện cũng tuỳ thuộc và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp có thể có nhân viên ngân hàng thường xuyên có mặt ở doanh nghiệp để thực hiện dịch vụ này hoặc theo thời gian hẹn trước, ngân hàng mới đến cung cấp dịch vụ.
- Doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều dịch vụ khác của ngân hàng bao gồm tín dụng, ngân quỹ, tài khản...

Chi tiết về sản phẩm hặc cần được hướng dẫn thêm, vui lòng liên hệ bất kỳ chi nhánh - phòng giao dịch AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH PHÚ YÊN


Dịch vụ nhận giữ hộ tài sản
Bảo hiểm


Trang chủ Agribank chi nhánh tỉnh Phú yênên
Tin từ RSS

Trang chủ Mạng lưới Danh bạ Trao đổi thư Hỏi đáp Thị trường Tuyển dụng Download
Copyright © NHNo và PTNT Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Phú Yên. Số 321 Trần Hưng Đạo-Tuy Hòa-Phú Yên
Điện thoại: 0257.3824266-0257.3825093. Fax:0257.3823002
Website:www.agribankphuyen.com.vn Email:Agribank@agribankphuyen.com.vn SWIFT code: VBAAVNVX570