Thứ bảy, 23/11/2019 Đường dây nóng: 1900561266
Tìm kiếm

Một số hình thức cho vay

1.Cho vay bổ sung vốn SXKD
2.Cho vay tiêu dùng
3.Cho vay sửa chữa nhà ở
4.Cho vay mua nhà dự án
5.Cho vay thấu chi
6.Cho vay cầm cố
7.Cho vay ưu đãi xuất khẩu


1.Cho vay bổ sung vốn SXKD

Cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh và làm dịch vụ là sản phẩm tín dụng hỗ trợ nguồn vốn giúp khách hàng bổ sung nguồn vốn lưu động hoặc đầu tư phát triển mua máy móc, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, nâng cấp cơ sở vật chất, mở rộng nhà xưởng, bổ sung vốn trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ...

Đối tượng & điều kiện:
Cá nhân người Việt Nam, hộ gia đình, tổ hợp tác, Doanh nghiệp tư nhân.
Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép hành nghề (còn hiệu lực) hoặc không đăng ký kinh doanh nhưng thực tế đang hoạt động kinh doanh (đối với những ngành nghề mà pháp luật quy định không bắt buộc phải có giấy phép).
Phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, có hiệu quả.
Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp.
Khả năng tài chính đảm bảo hoàn trả nợ vay.
Có tài sản thế chấp, cầm cố (nhà, đất, sổ tiết kiệm, …) dùng để bảo đảm thuộc sở hữu của chính người vay hoặc được thân nhân có tài sản thế chấp, cầm cố bảo lãnh.

Đặc tính sản phẩm:
Thời gian cho vay: Được xác định phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng hoàn trả nợ vay:
Ngắn hạn: Tối đa 12 tháng.
Trung dài hạn: Trên 12 tháng đến 60 tháng.
Dài hạn: Trên 60 tháng.
Loại tiền vay: VND hoặc USD.
Mức cho vay: Theo nhu cầu và khả năng trả nợ của khách hàng.
Lãi suất: Theo lãi suất quy định hiện hành của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên.
Phương thức trả nợ: Trả lãi hàng tháng và vốn trả vào cuối kỳ (nếu vay ngắn hạn) hoặc trả dần (vốn + lãi) hàng tháng,hàng quý.

Thủ tục vay vốn:
Giấy đề nghị vay vốn: Theo mẫu của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên.
Hồ sơ pháp lý: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu, Giấy đăng ký kết hôn/xác nhận độc thân, … của người vay, người hôn phối và bên bảo lãnh (nếu có).
Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn: Hợp đồng mua hàng, Hóa đơn, chứng từ (nếu có), …
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép hành nghề, Biên lai thuế, Báo cáo tài chính (nếu có), …
Phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đầu tư phát triển và kế hoạch trả nợ vay.
asp:Image ImageUrl="~/Images/component.gif" ID="Image7" runat="server" />Chứng từ sở hữu tài sản đảm bảo.

2.Cho vay tiêu dùng đời sống

Cho vay tiêu dùng đời sống là sản phẩm tín dụng hỗ trợ nguồn vốn giúp khách hàng mua sắm vật dụng gia đình, mua xe gắn máy, thanh toán học phí, đi du lịch, chữa bệnh, cưới hỏi, . . . và các nhu cầu thiết yếu khác trong cuộc sống.

Điều kiện vay vốn:

 • Khách hàng vay là CB.CNV đang công tác tại các đơn vị
 • Sản xuất kinh doanh (doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần,...).
 • Hành chánh sự nghiệp, trường học, bệnh viện, cơ quan đoàn thể.
 • CB.CNV có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên cùng địa bàn hoạt động của các Chi nhánh, Phòng Giao dịch trực thuộc Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên (nơi cho vay) .
 • Có thời gian công tác tính đến ngày vay trên 12 tháng.
 • Có bảo lãnh của cơ quan đang công tác.
Thời hạn cho vay:
Căn cứ theo nhu cầu của người vay, phù hợp với mức thu nhập, khả năng trả nợ, tối đa không quá 60 tháng.
Mức cho vay:
Căn cứ theo nhu cầu của người vay, phù hợp với mức thu nhập, khả năng trả nợ của khách hàng để xác định mức cho vay.
Trả nợ:
Trả nợ (góp) gốc + lãi hàng tháng được ghi cụ thể trong hợp đồng tín dụng.

B.Cho vay tiêu dùng có thế chấp tài sản:
Điều kiện vay vốn:
 • Khách hàng vay là cá nhân:
 • Có mục đích vay vốn được sử dụng cho các nhu cầu tiêu dùng hợp pháp.
 • Có nguồn thu nhập ổn định, đảm bảo khả năng trả nợ.
 • Có tài sản thế chấp, cầm cố hoặc được bên thứ ba có tài sản thế chấp, cầm cố bảo lãnh: tài sản thế chấp là bất động sản có đầy đủ giấy tờ hợp lệ, tài sản cầm cố là các chứng từ có giá, trái phiếu, tín phiếu Kho bạc,...
Thời hạn cho vay: Tối đa không quá 60 tháng
Mức cho vay:
Căn cứ theo nhu cầu của người vay, khả năng trả nợ, giá trị tài sản cầm cố, thế chấp để xác định mức cho vay.
Trả nợ:
Trả nợ (góp) gốc + lãi hàng tháng được ghi cụ thể trong hợp đồng tín dụng.
Thủ tục vay:
 • Giấy đề nghị vay vốn: Theo mẫu của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên.
 • Hồ sơ pháp lý: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu, Giấy đăng ký kết hôn/xác nhận độc thân, … của người vay, người hôn phối và bên bảo lãnh (nếu có).
 • Tài liệu chứng minh thu nhập: Hợp đồng lao động, Xác nhận lương, Hợp đồng cho thuê nhà, thuê xe, giấy phép kinh doanh,… của người vay và người cùng trả nợ.
 • Chứng từ sở hữu tài sản đảm bảo.
Lãi suất:Theo lãi suất quy định hiện hành của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên.

3.Cho vay xây dựng, sửa chữa nhà ở

Cho vay trả góp xây dựng, sửa chữa nhà là sản phẩm tín dụng hỗ trợ nguồn vốn giúp khách hàng xây dựng sửa chữa, trang trí nội thất căn nhà của mình đúng theo ý thích.
Đối tượng & điều kiện:

 • Cá nhân, hộ gia đình người Việt Nam.
 • Có khả năng trả nợ, có vốn tự có tham gia vào việc xây dựng, sửa chữa nhà.
 • Có giấy phép xây dựng, sửa chữa do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định (trừ các trường hợp sửa chữa nhỏ).
 • Có tài sản thế chấp, cầm cố (nhà, đất, sổ tiết kiệm, . . . ) dùng để bảo đảm thuộc sở hữu của chính người vay hoặc được thân nhân có tài sản thế chấp, cầm cố bảo lãnh. Tài sản thế chấp có thể là chính căn nhà, nền nhà dự định xây dựng hoặc bằng tài sản khác.
Đặc tính sản phẩm:
 • Thời gian cho vay: Lên đến 15 năm.
 • Loại tiền vay: VND.
 • Mức cho vay: Tùy vào nhu cầu, khả năng trả nợ của khách hàng, giá trị tài sản thế chấp, cầm cố.
 • Lãi suất: Theo lãi suất quy định hiện hành của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên.
 • Phương thức trả nợ: Trả nợ gốc + lãi hàng tháng (hàng quý) được ghi cụ thể trong hợp đồng tín dụng.
Thủ tục vay vốn:
 • Giấy đề nghị vay vốn : Theo mẫu của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên.
 • Hồ sơ pháp lý: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu, Giấy đăng ký kết hôn/xác nhận độc thân, … của người vay, người hôn phối và bên bảo lãnh (nếu có).
 • Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn: Giấy phép xây dựng, sửa chữa nhà, hợp đồng thi công, dự toán công trình (nếu có).
 • Tài liệu chứng minh thu nhập: Hợp đồng lao động, Xác nhận lương, Hợp đồng cho thuê nhà, thuê xe, giấy phép kinh doanh,… của người vay và người cùng trả nợ.
 • Chứng từ sở hữu tài sản đảm bảo.

4.Cho vay mua nhà dự án

Cho vay mua nhà dự án là sản phẩm tín dụng hỗ trợ nguồn vốn giúp khách hàng mua được ngôi nhà đúng theo mong muốn trong các khu đo thị Hưng Phú, FBS,Nam hành Phố... của tỉnh Phú Yên
Đối tượng & điều kiện:

 • Cá nhân, hộ gia đình người Việt Nam.
 • Có thu nhập ổn định, đủ đảm bảo khả năng trả nợ cho Ngân hàng.
 • Có vốn tự có tham gia vào việc mua bán, chuyển nhượng nhà, nền nhà.
 • Có tài sản thế chấp, cầm cố (nhà, đất, sổ tiết kiệm, . . .) dùng để bảo đảm thuộc sở hữu của chính người vay hoặc được thân nhân có tài sản thế chấp, cầm cố bảo lãnh. Tài sản thế chấp có thể là chính căn nhà, nền nhà dự định mua hoặc bằng tài sản khác.
Đặc tính sản phẩm:
 • Thời gian cho vay: Lên đến 15 năm.
 • Loại tiền vay: VND.
 • Mức cho vay: Tùy vào nhu cầu và khả năng trả nợ của khách hàng.
 • Lãi suất: Theo lãi suất quy định hiện hành của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên.
 • Phương thức trả nợ: Trả nợ gốc + lãi hàng tháng (hàng quý) được ghi cụ thể trong hợp đồng tín dụng.
Thủ tục vay:
 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên)
 • Hồ sơ pháp lý: CMND/Hộ chiếu, Hộ khẩu, Giấy đăng ký kết hôn/xác nhận độc thân, … của người vay, người hôn phối và bên bảo lãnh (nếu có).
 • Tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn: Giấy tờ căn nhà dự định mua (thủ tục bắt buộc), Giấy thỏa thuận hoặc Hợp đồng mua bán nhà do 02 bên lập (nếu có).
 • Tài liệu chứng minh thu nhập: Hợp đồng lao động, Xác nhận lương, Hợp đồng cho thuê nhà, thuê xe, giấy phép kinh doanh,… của người vay và người cùng trả nợ.
 • Chứng từ sở hữu tài sản đảm bảo.
Liên hệ: Để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết về sản phẩm, Quý khách vui lòng liên hệ các Chi nhánh, Phòng giao dịch trực thuộc Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên

Cho vay cầm cố giấy tờ có giá

Cho vay cầm cố Sổ tiết kiệm (STK), Giấy tờ có giá (GTCG) do Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên phát hành là sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân sở hữu sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá và có nhu cầu cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá để vay vốn hoạt động sản xuất kinh doanh hay tiêu dùng.
Đối tượng & điều kiện:

 • Cá nhân người Việt Nam.
 • Sở hữu hợp pháp tài sản cầm cố bao gồm: STK, GTCG do Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên và các Ngân hàng thương mại khác phát hành, trái phiếu kho bạc Nhà nước, số dư tài khoản, ngoại tệ mặt (USD, EUR), . . .
Đặc điểm sản phẩm:
 • Loại tiền vay: VND, USD theo quy định về quản lý ngoại hối.
 • Thời gian vay: Được xác định phù hợp với nhu cầu của người vay.
 • Mức cho vay: Dựa trên nhu cầu vay vốn thực tế và trị giá của tài sản cầm cố
 • Lãi suất: Theo lãi suất quy định hiện hành của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên
 • Phương thức trả nợ: Nợ gốc và lãi vay được thanh toán một hoặc nhiều lần trong thời hạn vay.
Thủ tục vay vốn:
 • Giấy đề nghị vay vốn: Theo mẫu của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên.
 • Hồ sơ pháp lý: CMND/Hộ chiếu, … của người vay và bên bảo lãnh (nếu có).
 • Tài liệu liên quan đến tài sản cầm cố (bản chính STK, GTCG, vàng hiện vật, ngoại tệ mặt, …)
Liên hệ:
Để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết về sản phẩm, Quý khách vui lòng liên hệ các Chi nhánh, Phòng giao dịch trực thuộc Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên

Cho vay ưu đãi xuất khẩu
Agribank hỗ trợ chi phí để thu mua, sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu thông qua sản phẩm tín dụng "cho vay ưu đãi xuất khẩu" đối với khách hàng doanh nghiệp có tín nhiệm, có hợp đồng xuất khẩu, có nguồn thu ngoại tệ, thanh toán qua Agribank và có hợp đồng kỳ hạn bán ngoại tệ cho Agribank.
Thông tin chi tiết
- Loại tiền cho vay: VND
- Thời gian cho vay: tối đa không quá 6 tháng.
- Mức cho vay: thỏa thuận, khách hàng có vốn tự có tham gia tối thiểu 10% tổng nhu cầu vốn.
- Lãi suất: cố định và thả nổi.
- Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.
- Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần.
- Trả nợ gốc và lãi vốn vay: Trả nợ gốc một lần hoặc nhiều lần, trả nợ lãi hàng tháng hoặc định kỳ theo thỏa thuận.
- Trả trước hạn: lãi tính trả từ ngày vay đến ngày trả nợ. Số phí trả trước hạn quy định ghi trong thỏa thuận hợp đồng.
Kênh phân phối
Quý khách hàng có thể lựa chọn kênh phân phối trực tiếp hoặc dịch vụ ngân hàng trực tuyến (E-banking) của Agribank.
Công nghệ
Agribank sử dụng hệ thống IPCAS tự động theo dõi thông tin khách hàng và tài khoản, tính lãi định kỳ và theo dõi biến động, đảm bảo độ chính xác và an toàn cao nhất.


Xem thêm
Trang chủ Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên
Cho vay thấu chi

Trang chủ Mạng lưới Danh bạ Trao đổi thư Hỏi đáp Thị trường Tuyển dụng Download
Copyright © NHNo và PTNT Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Phú Yên. Số 321 Trần Hưng Đạo-Tuy Hòa-Phú Yên
Điện thoại: 0257.3824266-0257.3825093. Fax:0257.3823002
Website:www.agribankphuyen.com.vn Email:Agribank@agribankphuyen.com.vn SWIFT code: VBAAVNVX570