Thứ năm ,01/03/2018
Tìm kiếm
Ngày: 01/03/2018 Vàng (SJC) 36,710 USD 22,675 EUR 28,136.14 VNINDEX 1,115.79 (-5.75 %)▼ HNX 127.10 (-0.95 %)▼ UPCOM 59.82 (-0.27 %)▼

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN VỀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỜI SỐNG ĐOÀN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
♪5 Hiểu một cách khái quát, đời sống nói chung là tình trạng tồn tại của sinh vật. Đối với con người, đời sống bao gồm hai mặt là đời sống cá nhân và đời sống xã hội. Trong đó, đời sống cá nhân là cuộc sống của một cá nhân, được xem như toàn bộ sự lựa chọn cá nhân góp phần nhận dạng tính cách một con người; đời sống xã hội là tổng thể các hiện tượng, các mối quan hệ phát sinh do sự tác động lẫn nhau của các cá nhân và cộng đồng tồn tại bên ngoài cá nhân đó; là tổng thể hoạt động của xã hội nhằm đáp ứng các nhu cầu của con người.

♪5Bản chất của đời sống xã hội là thỏa mãn các nhu cầu mong muốn của mỗi thành viên, nó bao gồm: nhu cầu vật chất ( ăn, mặc, ở, đi lại,…) nhằm đảm bảo sự tồn tại và phát triển của con người, là nhu cầu cơ bản, hàng đầu và là động lực mạnh mẽ cho hoạt động xã hội; nhu cầu tinh thần (an sinh, giao tiếp, được tôn trọng, được thể hiện,…)

♪5Nhu cầu của con người là hết sức đa dạng, phức tạp do chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau ( vùng, miền, dân tộc, tôn giáo, giới tính, lức tuổi,…) nhưng về cơ bản, chúng giống nhau ở chỗ ngày càng phát triển cùng với sự phát triển xã hội và hầu như không có giới hạn.

♪5Trong khi đó, khả năng của con người cũng như nguồn tài nguyên để đáp ứng nhu cầu là hữu hạn. Khi nhu cầu không được thỏa mãn, con người cảm thấy bất hạnh. Để thỏa mãn nhu cầu, qua đó cải thiện và nâng cao đời sống của mình, con người sẽ hành động theo một trong hai hướng: một là, tìm cách để thỏa mãn nhu cầu; hai là, cố gắng tiết giảm nhu cầu. Có thể nói, tìm cách để thỏa mãn nhu cầu là một hành động tất yếu, là hoạt động diễn ra thường xuyên, liên tục đối với tất cả mọi người. Đây là cuộc đấu tranh quyết liệt đã, đang và sẽ luôn tồn tại trong đời sống của mỗi con người cũng như trong xã hội.

♪5Chúng tôi cho rằng, nếu mỗi người chúng ta lựa chọn một cách cực đoan chỉ một trong hai xu hướng trên làm phương tiện để đạt mục đích đều bất ổn, sẽ là lợi bất cập hại; phối hợp một cách hài hòa hai xu hướng nhằm phát huy tính tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của chúng là lực chọn hợp lý, khoa học nhất.

♪5 Với cách nhìn nhận vấn đề như vậy, CĐCSTV Agribank Đồng Xuân chúng tôi, trong quá trình hoạt động, đã có những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao đời sống đoàn viên và người lao động, thể hiện ở các mặt sau:

♪5Một mặt, Công đoàn khuyến khích, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động tăng thu nhập, làm giàu chính đáng đủ khả năng thỏa mãn nhu cầu cuộc sống:
♪5 Thu nhập chủ yếu của đoàn viên, người lao động là tiền lương và các khoản có tính chất như lương. Để đảm bảo sự ổn định cho nguồn thu nhập này, không có sự lựa chọn nào khác, mỗi người phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, đơn vị phải hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình. Vì vậy, là đoàn viên CĐCSTV Agribank, mỗi người phải xem việc thi đua lao động tích cực, lao động với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; đoàn kết, giúp đỡ nhau để tất cả cùng hoàn thành nhiệm vụ được giao, để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị là ưu tiên hàng đầu, là điều kiện tiên quyết.

♪5Những năm gần đây, kết quả hoạt động của Agribank Đồng Xuân, mặc dù còn thấp nhưng cũng đã có những cải thiện đáng kể, kết quả tài chính đảm bảo; thu nhập từ lương và các khoản ngoài lương của đoàn viên, nói chung, được chi đủ và tăng dần qua các năm. Trong số các nguyên nhân dẫn đến kết quả trên, phải kể đến sự đóng góp của công đoàn thông qua việc giáo dục, động viên và phát động các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ tới các đoàn viên, người lao động.

♪5 Đồng thời, công đoàn động viên, khuyến khích mỗi đoàn viên sử dụng nguồn lực gia đình một cách hợp lý, thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm phát triển kinh tế gia đình, tạo thêm nguồn thu nhập. Nhiều gia đình đoàn viên đã đầu tư sản xuất kinh doanh trên một số lĩnh vực như: trồng trọt, chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại; cung ứng vật tư nông nghiệp, mua bán nông sản; kinh doanh xăng dầu; dịch vụ vận tải,…Các mô hình đang thực hiện có triển vọng tốt và bước đầu mang lại hiệu quả nhưng hiện tại, chưa nhiều về số lượng và còn nhỏ về qui mô. Chúng tôi có kế hoạch sẽ khuyến khích mở rộng phong trào này trong thời gian tới và hy vọng sẽ gặt hái nhiều thành công.

♪5Bên cạnh đó, với phương châm “tích tiểu thành đại”, hầu hết đoàn viên thường xuyên trích một phần thu nhập gửi tiết kiệm, xem đây vừa là một hoạt động đầu tư, là biện pháp tích lũy vốn cho bản thân và gia đình vừa là hành vi thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với công tác huy động vốn của đơn vị, từ lâu đã trở thành nét sinh hoạt hay của Agribank Đồng Xuân.

♪5Nhờ huy động từ nhiều nguồn thu nhập và tích lũy trong thời gian dài, nhìn chung đến nay, các đoàn viên đã có cuộc sống ổn định, kinh tế khá giả so với mặt bằng chung tại địa phương.

♪5Mặt khác, Công đoàn tăng cường hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống đối với đoàn viên và người lao động:
♪5Thu nhập cao, tiền của dồi dào, kinh tế gia đình khá mới chỉ là điều kiện cần, không đồng nghĩa với chất lượng cuộc sống đã được nâng cao. Nếu chúng ta không chiến thắng bản thân, không làm chủ trong suy nghĩ và hành động, cứ ảo tưởng chạy theo những nhu cầu phi thực tế, xa lạ với phong tục, tập quán, trái ngược với đạo lý, …thì hoặc là chúng ta sẽ như một con thiêu thân, con bạc khát nước mãi lao theo tham vọng cá nhân hoặc sẽ trở thành một kẻ chơi ngông, một người lập dị với cộng đồng, xã hội. Điều kiện đủ là chúng ta phải biết sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả nhằm thỏa mãn nhu cầu cuộc sống cá nhân và gia đình trong sự tiết chế ở mức độ hợp lý, hài hòa.

♪5Vì vậy, công đoàn chú trọng giáo dục đoàn viên sống có lý tưởng, có mục tiêu phấn đấu rõ ràng, có ý thức vươn lên trong cuộc sống; phải có lối sống lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, đạo lý dân tộc; bài trừ tư tưởng sống gấp, làm giàu bằng thủ đoạn bất minh, phi pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Tránh xa và chống lại lối sống xa hoa, trụy lạc, tham gia vào các hoạt động mê tín, tệ nạn xã hội,…

♪5Việc giáo dục được chúng tôi thực hiện một cách linh hoạt, sinh động, có thể nói là mọi lúc, mọi nơi. Có thể là thông qua hình thức chính thống như trong cuộc họp công đoàn, lồng ghép với những cuộc họp cơ quan, chi bộ, các kỳ đại hội,…hoặc thông qua các cuộc trao đổi, chuyện trò trong quá trình làm việc cũng nhau trong sinh hoạt đời thường.

♪5Ngoài ra, với vai trò là tổ chức đại diện cho người lao động, công đoàn phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt các chế độ liên quan đến quyền lợi người lao động như chế độ tiền lương, tuyển dụng, quyền lợi bảo hiểm, quyền được học tập…; củng cố sự đoàn kết, gắn bó giữa các đoàn viên, giữ vững mối quan hệ tốt đẹp, thân thiện giữa tổ chức công đoàn với gia đình, người thân của đoàn viên; luôn sâu sát, gần gũi với đoàn viên, kịp thời động viên giúp đỡ, sẵn sàng chia sẻ khó khăn khi bản thân hoặc gia đình đoàn viên gặp hoạn nạn… Tất cả những việc làm đó đã tạo lập được môi trường làm việc và sinh hoạt thân thiện, tin cậy cho đoàn viên, người lao động
♪5


Đoàn Văn Nhì-GĐ Agribank Đồng Xuân


Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại


Gửi thông tin

Thông tin kinh tế
Voi ăn vụng (dd/MM/yyyy)
Ăn gì trước (dd/MM/yyyy)
Người bạn tốt nhất (dd/MM/yyyy)
Mắt vẫn còn tốt (dd/MM/yyyy)
Mặt trời hay mặt trăng? (dd/MM/yyyy)
Đàn ông giống như (dd/MM/yyyy)
Uống rượu thay ôxy già (dd/MM/yyyy)
Khóc vì ngoại tình (dd/MM/yyyy)
Định nghĩa các môn học (dd/MM/yyyy)
Đứng nhất (dd/MM/yyyy)
Chỉ có thể là địa ngục (dd/MM/yyyy)
Thôi miên liệu pháp (dd/MM/yyyy)
Diệu kế (dd/MM/yyyy)
Khoe khoang (dd/MM/yyyy)
Phản ứng theo tập quán (dd/MM/yyyy)
Những cách sử dụng đồng tiền "khác người" của các tỷ phú thế giới (dd/MM/yyyy)
Những lưu ý cần nhớ khi làm lễ cúng Rằm tháng Giêng (dd/MM/yyyy)
Thắp lên hy vọng đằng sau những nỗi đau (dd/MM/yyyy)
Thời gian ngủ trưa bao lâu là tốt nhất? (dd/MM/yyyy)
TPHCM phát hành cẩm nang tư vấn tuyển sinh 2018 (dd/MM/yyyy)
Đà Nẵng "bêu tên" 14 khách sạn dính vi phạm, chưa nghiệm thu đã cho khách vào ở (dd/MM/yyyy)
Đình chỉ một loạt cán bộ Kho bạc Nhà nước đi lễ chùa giờ hành chính (dd/MM/yyyy)
Người Thái đang nhòm ngó thương vụ thoái vốn hơn 2.300 tỷ đồng của SCIC? (dd/MM/yyyy)
Sắp có siêu dự án "thành phố thông minh" vài chục tỷ USD tại Bắc Hà Nội? (dd/MM/yyyy)
Thị trường ô tô ảm đạm sau Tết, nhiều ưu đãi bị cắt giảm (dd/MM/yyyy)
Lại chuyện lái xe bất cẩn, lấn làn đâm xe đối diện (dd/MM/yyyy)
Porsche bác bỏ tin ngừng sản xuất xe động cơ diesel (dd/MM/yyyy)
Thứ trưởng Bộ Công an lý giải việc không cho chuyển nhượng biển số xe đẹp (dd/MM/yyyy)
Toyota mạnh tay đầu tư trung tâm R&D với 11 đường thử (dd/MM/yyyy)
Volkswagen sẽ làm crossover mui trần (dd/MM/yyyy)
Bắt giữ nhiều xe máy cày chở hàng chục khối gỗ lậu (dd/MM/yyyy)
Đâm chết hàng xóm vì hát karaoke quá to (dd/MM/yyyy)
Kế toán xã lập hồ sơ khống rút tiền ngân sách tiêu xài (dd/MM/yyyy)
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đập phá bệnh viện, đe dọa bác sỹ (dd/MM/yyyy)
Tạm giữ chàng rể phóng hỏa đốt nhà cha vợ làm 3 người nhập viện (dd/MM/yyyy)
Thanh niên 18 tuổi gây án mạng trong đám cưới (dd/MM/yyyy)
Vụ 10 cán bộ Navibank hầu tòa: Sếp, lính đều kêu oan và đổ lỗi cho nhau (dd/MM/yyyy)
Ăn uống vô độ dịp Tết, hàng loạt bệnh nhân nguy kịch (dd/MM/yyyy)
Lay động trái tim trước cô gái 7 tuổi hiến giác mạc, nhiều người đăng kí hiến tạng (dd/MM/yyyy)
Một nam giới ngất lịm sau 10 phút ăn phải sứa độc (dd/MM/yyyy)
Nứt nẻ môi vì kem đánh răng? (dd/MM/yyyy)
Tại sao những người trẻ khỏe mạnh lại bị đau tim? (dd/MM/yyyy)
Nam thanh niên tử vong sau 3 tháng bị chó cắn vào ngón tay (dd/MM/yyyy)
Vì sao tập yoga hay bị choáng váng? (dd/MM/yyyy)
Xôn xao clip bé trai phát tiếng chó sủa vì bệnh dại (dd/MM/yyyy)
BlackBerry gia nhập trào lưu cách tân sau hơn 3 năm "tụt hậu" (dd/MM/yyyy)
Kinh hãi vụ pin dự phòng phát nổ và bốc cháy ngùn ngụt trên máy bay (dd/MM/yyyy)
Ngày cuối cước di động khuyến mãi 50%, nhiều người không nạp được tiền (dd/MM/yyyy)
Smartphone đầu tiên trên thế giới có 3 camera ở mặt sau ra mắt ngày 27/3 (dd/MM/yyyy)
Hai người mất mạng vì trốn trong càng máy bay "đi chui" (dd/MM/yyyy)
Nga: Nếu chiến tranh Triều Tiên nổ ra, hàng triệu người có thể chết (dd/MM/yyyy)
Người mẫu khiêu dâm muốn đổi bí mật của Nga để được tị nạn ở Mỹ (dd/MM/yyyy)
Nhà Trắng lùm xùm nhân sự (dd/MM/yyyy)
Nữ trợ lý xinh đẹp được coi như con gái của Tổng thống Trump từ chức (dd/MM/yyyy)
Tàu khách đâm tàu hàng Ai cập, ít nhất 19 người thiệt mạng (dd/MM/yyyy)
Tổng thống Nga Putin sắp đọc thông điệp liên bang “khác biệt” vào 1/3 (dd/MM/yyyy)
Tổng thống Putin: Nga không bao giờ bỏ qua vụ đại sứ quán ở Syria bị pháo kích (dd/MM/yyyy)
Tổng thống Trump sẵn sàng quay lại đàm phán TPP (dd/MM/yyyy)
Trung Quốc tính đóng tàu sân bay hạt nhân (dd/MM/yyyy)
Bùi Tiến Dũng sai lầm tại AFC Cup: Sự khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp (dd/MM/yyyy)
Cha đẻ thông báo tin không vui về chấn thương của Neymar (dd/MM/yyyy)
C.Ronaldo thổ lộ rất ít khi xem bóng đá ở nhà (dd/MM/yyyy)
Hai ngôi sao U23 Việt Nam lập công, SL Nghệ An dẫn đầu tại AFC Cup (dd/MM/yyyy)
Mourinho không hài lòng với sự chậm chạp của ban lãnh đạo MU (dd/MM/yyyy)
Phan Văn Đức nói gì khi toả sáng cùng SL Nghệ An ở AFC Cup? (dd/MM/yyyy)
Quang Hải, Duy Mạnh bất lực trước tân binh V-League Nam Định (dd/MM/yyyy)
Thủ môn Bùi Tiến Dũng có đáng phải nhận những lời chỉ trích? (dd/MM/yyyy)
Buôn lậu xăng dầu, than, khoáng sản làm thất thu ngân sách hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm (dd/MM/yyyy)
Đá lát vỉa hè Hà Nội vỡ toác: Trách nhiệm đổ đầu các quận? (dd/MM/yyyy)
Đà Nẵng đối thoại về 2 nhà máy ô nhiễm: "Thành phố chọn dân hay chọn nhà máy?" (dd/MM/yyyy)
Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực trong tháng 3 (dd/MM/yyyy)
Hậu Giang phục chức cho Phó Chánh Thanh tra xin "trẻ lại" 3 tuổi (dd/MM/yyyy)
Kỷ luật 6 cán bộ liên quan vụ đền bù khống hàng tỉ đồng (dd/MM/yyyy)
"Sướng mắt" xem mẻ lưới gần 1 tấn cá của ngư dân Hà Tĩnh (dd/MM/yyyy)
TPHCM tăng phí gửi xe ô tô "quá đột ngột, gây sốc"! (dd/MM/yyyy)
Trung úy công an vượt hàng chục km hiến máu cứu người đang nguy kịch (dd/MM/yyyy)
Xác định nguyên nhân vụ nổ bồn cầu hy hữu khiến 4 người trọng thương (dd/MM/yyyy)
Xe khách lao xuống vực sâu 100m, tài xế tử vong, 19 người bị thương (dd/MM/yyyy)
Xe tải bị tàu hỏa hất xuống ruộng, tài xế văng khỏi cabin (dd/MM/yyyy)
Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thăm và chúc mừng Bệnh Viện ĐH Y Dược TPHCM: (dd/MM/yyyy)
Bộ GD&ĐT chuẩn bị Tờ trình về dự án Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học (dd/MM/yyyy)
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khen thưởng học sinh trả 40 triệu cho người mất (dd/MM/yyyy)
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT trao quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại (dd/MM/yyyy)
Cảnh giác với chương trình tặng vé máy bay miễn phí trên Facebook (dd/MM/yyyy)
Cáp quang biển APG gặp sự cố, Internet Việt Nam đi quốc tế bị chậm (dd/MM/yyyy)
Chìm tàu cá đầu năm, 11 ngư dân được cứu thoát (dd/MM/yyyy)
Chủ tịch Hà Nội “bác” kế hoạch tuyển 1.000 công chức (dd/MM/yyyy)
Đà Nẵng kỷ luật nhiều cán bộ chủ chốt (dd/MM/yyyy)
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không (dd/MM/yyyy)
Đi lễ đầu năm, giám đốc công ty Điện lực bị đình chỉ công tác (dd/MM/yyyy)
Đình chỉ công tác cán bộ công chức Kho bạc đi lễ trong giờ hành chính (dd/MM/yyyy)
Đội tàu Hải quân Hoa Kỳ thăm Đà Nẵng (dd/MM/yyyy)
Hà Tĩnh: Ngư dân phấn khởi trúng “lộc biển” đầu năm (dd/MM/yyyy)
Học sinh lớp 3 trả lại hơn 40 triệu đồng cho người đánh rơi (dd/MM/yyyy)
Học sinh trả lại tài sản cho người đánh rơi được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (dd/MM/yyyy)
Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt nam (dd/MM/yyyy)
Hỗ trợ năng lực tìm việc cho sinh viên nhập cư (dd/MM/yyyy)
Làm rõ phản ánh đầu mối xăng dầu hưởng lợi hơn 3.300 tỷ đồng (dd/MM/yyyy)
Lần đầu tiên, 8 nhân viên sản xuất Việt Nam dự sự kiện công nghệ hàng đầu thế giới (dd/MM/yyyy)
Mục tiêu xuyên suốt là không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (dd/MM/yyyy)
Năm 2018 - Năm đột phá trong giáo dục nghề nghiệp (dd/MM/yyyy)
Ngân hàng Nhà nước tăng cường an ninh tiền gửi sau sự cố tại Eximbank (dd/MM/yyyy)
Nhà mạng khuyến mại “vét”, khách hàng nhanh chân đón “sóng” (dd/MM/yyyy)
Nông dân Hà Nội khóc ròng vì hoa ly nở sau Tết (dd/MM/yyyy)
Phải trả tiền nhuận bút khi sử dụng bản ghi âm, ghi hình nhằm mục đích thương mại (dd/MM/yyyy)
Phấn đấu đến 2030 có khoảng 40% cơ sở giáo dục là tư thục (dd/MM/yyyy)
Phát động “Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất 2018 (dd/MM/yyyy)
Quy định chức năng của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (dd/MM/yyyy)
Sóc Trăng: Khen thưởng 3 HS trả lại tiền cho người đánh rơi (dd/MM/yyyy)
Tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng: Lợi bất cập hại (dd/MM/yyyy)
Tết trồng cây đã trở thành nét đẹp văn hóa của đất nước (dd/MM/yyyy)
Tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn hạ tầng cho sự phát triển (dd/MM/yyyy)
Thầy thuốc và những câu chuyện về nghề (dd/MM/yyyy)
Thủ tướng khen ngợi tinh thần trung thực của 3 học sinh Sóc Trăng (dd/MM/yyyy)
Việt Nam sắp có khu trưng bày và tuyên truyền tác hại về ma túy (dd/MM/yyyy)
Vì sao cần hạn chế tiến tới loại bỏ tục đốt vàng mã? (dd/MM/yyyy)
Xử lý kết luận thanh tra Dự án Khu chung cư, biệt thự Quang Minh (dd/MM/yyyy)
Xử lý triệt để tình trạng lén lút vận chuyển tỏi nơi khác về giả thương hiệu Tỏi Lý Sơn (dd/MM/yyyy)
Biểu diễn trèo tường, ngã dập mặt từ độ cao 9m (dd/MM/yyyy)
Bốn ''cô bồ'' của một FA (dd/MM/yyyy)
Bố tưởng bở con trai có lòng thương người (dd/MM/yyyy)
Cách các bà vợ "đánh dấu lãnh thổ" (dd/MM/yyyy)
Cách giúp cây nhà hàng xóm tốt tươi (dd/MM/yyyy)
“Chết sặc” với các màn cosplay hài hước khó đỡ (dd/MM/yyyy)
Chiếc váy ngủ siêu mỏng (dd/MM/yyyy)
Chồng chỉ mong vợ già (dd/MM/yyyy)
Chồng khổ sở vì vợ ''thủy chung'' (dd/MM/yyyy)
Chồng soán ngôi của cún (dd/MM/yyyy)
Có những khoảnh khắc “éo le” chỉ biết "câm nín" (dd/MM/yyyy)
Giá cả không tăng nhưng vẫn buồn lòng (dd/MM/yyyy)
Giáo viên hóa học choáng trước câu trả lời của nữ sinh (dd/MM/yyyy)
Hậu quả của những người ''yếu còn ra gió'' trong dịp Tết (dd/MM/yyyy)
Hôn nhân giúp chồng trở nên lương thiện (dd/MM/yyyy)
Khó đỡ với những người có hành động khác thường (dd/MM/yyyy)
Không cần phải đăng ký (dd/MM/yyyy)
Không phải lần đầu (dd/MM/yyyy)
Khôn như bệnh nhân tâm thần (dd/MM/yyyy)
Kinh nghiệm hẹn hò (dd/MM/yyyy)
Năm mới, cả hai đứa sẽ có mặt ở nhà (dd/MM/yyyy)
Ngã ngửa với những hành động ''khó đỡ'' nơi công cộng (dd/MM/yyyy)
Ngỡ ngàng với những khoảnh khắc trùng hợp khó tin (dd/MM/yyyy)
Những cây cảnh ''chất nhất Tết Mậu Tuất'' (dd/MM/yyyy)
Những điều ''ám ảnh'' trong dịp Tết Nguyên Đán (dd/MM/yyyy)
Những món ăn ''thảm họa'' cho mâm cơm ngày Tết (dd/MM/yyyy)
Những sự thật “khó tin” trong phòng tập gym (dd/MM/yyyy)
Sợ gì mà không dám… (dd/MM/yyyy)
Thả con tép bắt con tôm (dd/MM/yyyy)
Tiền bạc không quan trọng (dd/MM/yyyy)
Trải nghiệm thực tế khi lấy vợ (dd/MM/yyyy)
Tuyệt chiêu đòi nợ xấu (dd/MM/yyyy)
Vận hạn đầu năm (dd/MM/yyyy)
Xây nhà ngăn ngừa thói hư của vợ (dd/MM/yyyy)
Chính phủ sắp đối thoại với doanh nghiệp ôtô về khó khăn của Nghị định 116 (dd/MM/yyyy)
Đầu 2018, ô tô tăng giá hàng loạt (dd/MM/yyyy)
Hà Nội đề nghị chính thức cấm Uber, Grab tại 11 tuyến phố (dd/MM/yyyy)
Khách tố mất 10 triệu trên xe Grab, tài xế chặn số, nói không lấy (dd/MM/yyyy)
Không xuất được xe sang Việt Nam, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô của Indonesia cũng bức xúc vì Nghị định 116 (dd/MM/yyyy)
Người bán ôtô nhiều nhất thế giới (dd/MM/yyyy)
Ôtô nhập khẩu Thái Lan rộng cửa quay lại Việt Nam từ tháng 3 (dd/MM/yyyy)
Triệu hồi hơn 1.500 xe Honda City tại Việt Nam (dd/MM/yyyy)
Trung Quốc thử thành công máy bay siêu âm có vận tốc hơn 9.000 km/h (dd/MM/yyyy)
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 2/2018 (dd/MM/yyyy)
Nhọc nhằn chở phân bò kiếm tiền cứu con gái nhỏ (dd/MM/yyyy)
Chàng trai dân tộc Thái gặp tai nạn nghiêm trọng rất cần giúp đỡ (dd/MM/yyyy)
Muốn yêu cầu hủy sổ đỏ vì em trai tự ý đứng tên (dd/MM/yyyy)
Clip thanh niên chạy nhanh húc thẳng đầu vào kính ôtô (dd/MM/yyyy)
Dân mạng xáo động vì một clip tai nạn giao thông (dd/MM/yyyy)
Những chiếc ô tô cũ chính hãng này đang bán giá chỉ 80 triệu (dd/MM/yyyy)
Nữ tài xế ''hồn nhiên'' rồ ga, kéo sập cả trụ bơm xăng (dd/MM/yyyy)
Hình ảnh giật mình về ‘người ngoài hành tinh’ trên Sao Hỏa (dd/MM/yyyy)
Mexico phát minh ra pin vĩnh cửu, bật sáng đèn pin trong 100 năm (dd/MM/yyyy)
Một tiểu hành tinh sắp ''lướt qua'' Trái Đất, NASA hồi hộp theo dõi (dd/MM/yyyy)
Phát hiện mới bất ngờ về 7 hành tinh to bằng Trái Đất (dd/MM/yyyy)
Trái đất và sao Hỏa có thể va vào nhau? (dd/MM/yyyy)
Gợi ý mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng đầy đủ nhất (dd/MM/yyyy)
Gặp 2 ngày, chàng văn phòng vội đòi cưới cô gái mới quen (dd/MM/yyyy)
Sinh nhật tuổi 18 của con trai ông chủ hiệu vàng nổi tiếng Hà Nội xưa (dd/MM/yyyy)
Bộ GD-ĐT khen học sinh lớp 3 trả lại 44 triệu đồng bị đánh rơi (dd/MM/yyyy)
Cảnh giác trước mứt Trung Quốc núp bóng đặc sản mứt nội địa (dd/MM/yyyy)
Chặt chém đầu năm: 150.000 đồng bát bún ''vớt không được con ốc nào'' (dd/MM/yyyy)
Đăng ''bánh có dòi'' lên Facebook, phải bồi thường 12 triệu đồng (dd/MM/yyyy)
Hàng quán ngày Tết: 70.000 đồng bát bún bò ''dai như đỉa'' (dd/MM/yyyy)
Mua vé máy bay Pháp giá siêu rẻ, khách Việt lao đao (dd/MM/yyyy)
Bắt người mẹ trẻ nghi giết con trai 5 tháng tuổi ở miền Tây (dd/MM/yyyy)
Bị người tình nhỏ hơn 18 tuổi cắt cổ bằng dao chặt dừa (dd/MM/yyyy)
Giả thợ điện, chém chủ nhà bất tỉnh để cướp (dd/MM/yyyy)
Hát karaoke quá to giữa trưa, người đàn ông bị đâm mất mạng (dd/MM/yyyy)
Hắt tiết lợn lên chủ tịch huyện, nữ tiểu thương bị khởi tố (dd/MM/yyyy)
Hỗn chiến ở quán karaoke, 1 thanh niên bị đâm chết (dd/MM/yyyy)
Nổi cơn ghen, phóng hoả thiêu cả gia đình vợ (dd/MM/yyyy)
Thông tin mới vụ bạn chết vì tai nạn, nhóm côn đồ đập phá bệnh viện (dd/MM/yyyy)
Tìm tung tích người nước ngoài tử vong, cơ thể chi chít hình xăm (dd/MM/yyyy)
Căn cứ Mỹ nhận thư lạ, 11 người phải điều trị gấp (dd/MM/yyyy)
Cảnh báo ''dựng tóc gáy'' của tham mưu trưởng không quân Mỹ (dd/MM/yyyy)
Mối đe doạ tiềm ẩn đối với vệ tinh quân sự phương Tây (dd/MM/yyyy)
Cãi nhau với chồng cũ, mẹ ném con từ tầng 4 xuống đất (dd/MM/yyyy)
Chú bé kỳ lạ có thân hình nửa đen nửa trắng (dd/MM/yyyy)
Sốc cảnh chú rể hói đầu, cô dâu đòi hủy hôn lập tức (dd/MM/yyyy)
Tiết lộ thời điểm liên lạc được với người ngoài trái đất (dd/MM/yyyy)
Tổng thống Putin ra tay bảo vệ cấp dưới (dd/MM/yyyy)
Triều Tiên dọa Nhật hứng ''thảm họa'' (dd/MM/yyyy)
Ancelotti hất bay ghế Wenger lên dẫn dắt Arsenal (dd/MM/yyyy)
Arsenal vs Man City: Đừng làm nỗi đau thêm dài (dd/MM/yyyy)
Kết quả bóng đá hôm nay 1/3 (dd/MM/yyyy)
Mourinho nổi đóa sếp MU vì chưa "thưởng" Martial (dd/MM/yyyy)
MU cho Pogba biết tay, Ronaldo muốn bỏ cuộc (dd/MM/yyyy)
50 sắc thái thủ thành Bùi Tiến Dũng trong ngày sinh nhật (dd/MM/yyyy)
Bầu Đức ''né'' ghế Chủ tịch VFF, ông Hải ''lơ'' tiếc rẻ (dd/MM/yyyy)
Bùi Tiến Dũng bị chỉ trích: Hãy "buông tha" cho U23 Việt Nam! (dd/MM/yyyy)
MU cần Savic, Hazard kiếm bộn tiền ở Chelsea (dd/MM/yyyy)
MU hối hận ký Sanchez, Mourinho cãi nhau to (dd/MM/yyyy)
MU nhắm 6 tiền vệ cực "hot", Sterling dài cổ đợi Man City (dd/MM/yyyy)
MU phát hoảng với yêu cầu "leo thang" của De Gea (dd/MM/yyyy)
Hà Đức Chinh cực "lầy lội" khi chúc mừng sinh nhật Bùi Tiến Dũng (dd/MM/yyyy)
Video bàn thắng SLNA 2-0 Johor Darul Ta''zim (dd/MM/yyyy)
Airbus thử nghiệm thành công máy bay không người lái (dd/MM/yyyy)
Apple báo tin cực buồn cho người dùng Windows XP (dd/MM/yyyy)
Bill Gates sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ? (dd/MM/yyyy)
Chưa đến 1 triệu thiết bị bán ra trong năm 2017, đã hết hy vọng cho BlackBerry? (dd/MM/yyyy)
Công nghệ tách khí CO2 khỏi không khí (dd/MM/yyyy)
Điện thoại thông minh điều khiển xe ô tô (dd/MM/yyyy)
EU tụt lại phía sau châu Á và Bắc Mỹ trong phát triển công nghệ 5G (dd/MM/yyyy)
Facebook có thể biết mức độ giàu nghèo của bạn (dd/MM/yyyy)
Google ra mắt camera dùng trí tuệ nhân tạo (dd/MM/yyyy)
Hãy chuẩn bị nói lời tạm biệt iPhone 7, iPhone 8 để chào đón chiếc iPhone "khổng lồ" (dd/MM/yyyy)
iOS và Android "nuốt chửng" thị trường hệ điều hành trên smartphone (dd/MM/yyyy)
Khách hàng của Viettel không bị ảnh hưởng bởi sự cố cáp biển APG (dd/MM/yyyy)
Khám phá ra cách thức giúp máy tính vận hành như não người (dd/MM/yyyy)
Lộ diện iPhone X phiên bản màu vàng "sành điệu" (dd/MM/yyyy)
Mobile Doctor "trình làng" thiết bị theo dõi nhiệt độ của trẻ (dd/MM/yyyy)
[MWC 2018] ASUS trình làng ZenFone 5 series: Nổi bần bật với "tai thỏ" cùng camera kép dọc (dd/MM/yyyy)
Mỹ thử nghiệm máy phát hiện bom giấu trong áo khoác (dd/MM/yyyy)
NanoMap - Hệ thống giúp máy bay không người lái tránh vật cản (dd/MM/yyyy)
Ngày mai (28/2), các nhà mạng khuyến mại 50% lần cuối cho thuê bao trả trước (dd/MM/yyyy)
Những “làn gió mới” đến với Triển lãm Di động toàn cầu 2018 (dd/MM/yyyy)
Những smartphone thương hiệu Việt ra đời từ “vườn ươm” Hòa Lạc (dd/MM/yyyy)
Phòng Thương mại Hoa Kỳ công bố Chỉ số Sở hữu Trí tuệ Quốc tế hàng năm lần thứ 6 (dd/MM/yyyy)
Phương pháp mới giúp quan sát không gian sâu hơn (dd/MM/yyyy)
Sạc không dây AirPower có thể lên kệ vào tháng 3 (dd/MM/yyyy)
Safari Central - Ứng dụng giúp tiếp xúc với động vật hoang dã (dd/MM/yyyy)
Sau hơn một thập kỷ, "tuần trăng mặt" đã kết thúc với thị trường smartphone (dd/MM/yyyy)
Tai nghe giúp giảm cân (dd/MM/yyyy)
Trên tay Nokia 8 Sirocco và Nokia Sirocco 8800: Ai "chất" hơn ai? (dd/MM/yyyy)
Viettel mang các giải pháp công nghệ 4.0 đến MWC 2018 (dd/MM/yyyy)
Xu hướng công nghệ tại Triển lãm Di động toàn cầu năm 2018 (dd/MM/yyyy)
Âm nhiều độ, Thủ đô Moscow (Nga) biến thành Vương quốc Băng (dd/MM/yyyy)
Bóng bay Galaxy - Cẩn thận với nguy cơ phát nổ nguy hiểm khôn lường (dd/MM/yyyy)
Các nhà khoa học tìm thấy một loại gen khiến chúng ta ghét rượu (dd/MM/yyyy)
Chế độ ăn uống thế nào để giảm nguy cơ trầm cảm? (dd/MM/yyyy)
Chợ phiên ngoài trời lớn nhất thế giới (dd/MM/yyyy)
Cô gái thu hút cư dân mạng nhờ trang điểm giống poster phim bom tấn (dd/MM/yyyy)
Cuộc đua xe đạp hoàng gia Brunei (dd/MM/yyyy)
Đặc sản phải thử khi đến đất Phật Myanmar (dd/MM/yyyy)
Đông Hưng - Vùng đất phát lộc (dd/MM/yyyy)
Hội Lim - Đậm đà không gian văn hóa quan họ vùng Kinh Bắc (dd/MM/yyyy)
Khai hội Xuân Tây Yên Tử Bắc Giang (dd/MM/yyyy)
Lễ hội nhạc Jazz đầu tiên tại Saudi Arabia (dd/MM/yyyy)
Lời khuyên của bác sĩ để chấm dứt ngủ ngáy một cách đơn giản (dd/MM/yyyy)
Mặt trăng có thể được bao phủ trong nước (dd/MM/yyyy)
Mẹo làm sạch vết bẩn trên quần áo đơn giản chỉ trong tích tắc (dd/MM/yyyy)
NASA sẽ lại đưa người lên mặt trăng (dd/MM/yyyy)
Những cột đá kỳ quan thế giới thiên nhiên ban tặng giữa cao nguyên (dd/MM/yyyy)
Những món ăn lạ của đảo ngọc Phú Quốc (dd/MM/yyyy)
Phát hiện sự sống trên sa mạc có điều kiện tương tự trên Sao Hỏa (dd/MM/yyyy)
Tại sao lá cây lại chuyển màu vào mùa thu? (dd/MM/yyyy)
Thú vị cuộc thi những chiếc xe trượt tuyết kỳ lạ tại Nga (dd/MM/yyyy)
Tranh graffiti - Đặc sản du lịch của Thành phố New York, Mỹ (dd/MM/yyyy)
Xu hướng váy cưới 2018: Cổ cao, ống tay dài? (dd/MM/yyyy)
Khám phá Phú Quốc - Nơi giao hòa với thiên nhiên (dd/MM/yyyy)
Bà giáo U80 của học sinh nghèo vùng biển (dd/MM/yyyy)
Ba thế hệ học sinh dân tộc thiểu số chế tạo sản phẩm từ cây dại trong vườn (dd/MM/yyyy)
Bí quyết của chàng trai “vàng” giành học bổng ĐH top đầu thế giới (dd/MM/yyyy)
Bộ GD&ĐT xin phép lùi thời hạn báo cáo rà soát chức danh Giáo sư (dd/MM/yyyy)
Các trường đại học ở TP.HCM tăng tốc tư vấn cho mùa tuyển sinh 2018 (dd/MM/yyyy)
Cậu học trò phố núi hai năm liền đạt học sinh giỏi quốc gia (dd/MM/yyyy)
Chuẩn hiệu trưởng - kinh nghiệm từ Singapore (dd/MM/yyyy)
Công bố kết quả rà soát bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư sau ngày 28/2 (dd/MM/yyyy)
Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập (dd/MM/yyyy)
Dạy tiếng Việt trên đất Lào (dd/MM/yyyy)
Học lực giỏi mới được xét vào sư phạm (dd/MM/yyyy)
Học sinh lớp 3 được Bộ GD-ĐT tặng bằng khen vì nhặt được của rơi trả lại người bị mất (dd/MM/yyyy)
Kỳ thi ĐH-CĐ 2018: Dự thảo Quy chế tuyển sinh sửa đổi có gì mới? (dd/MM/yyyy)
Lì xì cho con trẻ - Chuyện nhỏ mà không nhỏ (dd/MM/yyyy)
Nhiều bất cập trong việc phong hàm Giáo sư, Phó giáo sư (dd/MM/yyyy)
Nữ "thủ khoa kép" của trường sư phạm (dd/MM/yyyy)
Quảng Ngãi: Nỗ lực hạn chế học sinh nghỉ học sau Tết (dd/MM/yyyy)
Sẽ giảm mức điểm ưu tiên xét tuyển theo khu vực (dd/MM/yyyy)
Tân Phó Giáo sư có nhiều công bố quốc tế nhất về động vật hoang dã (dd/MM/yyyy)
Thách thức giảm tải cho môn Toán (dd/MM/yyyy)
Thanh Hóa: Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các nhà trường (dd/MM/yyyy)
Thầy giáo đam mê sưu tầm hiện vật để dạy học sinh (dd/MM/yyyy)
Thích giải mã các văn bản cổ thì học ngành gì? (dd/MM/yyyy)
Tuyển sinh 2018: Nhiều ưu tiên đối với thí sinh thi vào ngành nghệ thuật (dd/MM/yyyy)
ASEAN cần chuẩn bị cho các kịch bản tăng lãi suất (dd/MM/yyyy)
Bỏ chức giám đốc ở công ty nước ngoài, thanh niên Vĩnh Long về vườn nuôi lươn (dd/MM/yyyy)
Bộ Giao thông vận tải sẽ chấp nhận giấy chứng nhận kiểu loại ô tô nhập khẩu (dd/MM/yyyy)
Các nước giảm dần quy mô nới lỏng định lượng, lãi suất sắp tăng (dd/MM/yyyy)
Chính phủ Mỹ chính thức áp thuế lên nhôm Trung Quốc (dd/MM/yyyy)
Chủ tịch FED khẳng định tăng lãi suất từ từ (dd/MM/yyyy)
Cơ hội mở rộng thị trường cho xuất khẩu dệt may Việt Nam từ CPTPP (dd/MM/yyyy)
Còn ít doanh nghiệp Việt ứng dụng công nghệ xuất khẩu trực tuyến (dd/MM/yyyy)
Để mật ong Việt Nam đứng vững trên thị trường (dd/MM/yyyy)
Đường thốt nốt tăng giá mạnh vào mùa Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (dd/MM/yyyy)
Giám đốc Điều hành ITC Arancha González biết 4 ngoại ngữ (dd/MM/yyyy)
Hà Nội: Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 0,89% (dd/MM/yyyy)
JD.com đầu tư vườn ươm khởi nghiệp về công nghệ blockchain (dd/MM/yyyy)
Kế hoạch cải tạo Ga Sài Gòn (dd/MM/yyyy)
Ngư dân Quảng Ngãi mở biển, ra ngư trường Hoàng Sa (dd/MM/yyyy)
Ngư dân xã đảo làm giàu từ nuôi cá lồng bè (dd/MM/yyyy)
Niềm tin người tiêu dùng Mỹ ở mức cao nhất trong 17 năm qua (dd/MM/yyyy)
Phiên điều trần đầu tiên của tân Chủ tịch FED (dd/MM/yyyy)
Phí giao dịch Bitcoin giảm kỷ lục (dd/MM/yyyy)
Phở, bún bò Huế Việt Nam có thể được xuất khẩu (dd/MM/yyyy)
Phố Wall đã phản ứng thế nào với những phát biểu của Chủ tịch FED? (dd/MM/yyyy)
Thái Lan cân nhắc tham gia Hiệp định CPTPP (dd/MM/yyyy)
Thêm tín hiệu về hồi kết trong tranh chấp buôn bán nông sản Mỹ - Trung Quốc (dd/MM/yyyy)
Thương vụ thâu tóm kênh truyền hình Sky (Anh) của tỷ phú Rupert Murdoch bị gián đoạn (dd/MM/yyyy)
TP.HCM phát triển dự án bất động sản (dd/MM/yyyy)
VASEP đề xuất các hoạt động khắc phục "thẻ vàng" IUU (dd/MM/yyyy)
VN-Index tăng điểm nhẹ (dd/MM/yyyy)
Vụ 245 tỷ đồng “bốc hơi”: Eximbank dự kiến trả khách hàng một phần tiền (dd/MM/yyyy)
Australia thu hồi 2,3 triệu xe ô tô (dd/MM/yyyy)
Báo động nạn bạo lực và quấy rối tình dục tại các trường đại học ở Australia (dd/MM/yyyy)
Châu Âu chìm dưới băng tuyết của đợt rét kỷ lục (dd/MM/yyyy)
Giá rét, bão tuyết hoành hành châu Âu, 24 người thiệt mạng (dd/MM/yyyy)
Hà Lan phát hiện dịch cúm gia cầm ở miền Bắc (dd/MM/yyyy)
Hàn Quốc ghi nhận số trẻ sơ sinh thấp kỷ lục trong năm 2017 (dd/MM/yyyy)
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật phạt các trang web mại dâm (dd/MM/yyyy)
Khủng hoảng giấy vệ sinh ở Đài Loan, chính quyền lên tiếng trấn an (dd/MM/yyyy)
Mỹ công bố giai đoạn mới trong cuộc chiến chống IS (dd/MM/yyyy)
New York thử nghiệm thiết bị phát hiện chất nổ (dd/MM/yyyy)
Nhóm phi hành gia của Mỹ và Nga đã trở về an toàn từ trạm ISS (dd/MM/yyyy)
Papua New Guinea rung chuyển vì dư chấn động đất (dd/MM/yyyy)
Phản ứng trái chiều về lệnh cấm xe chạy dầu diesel tại Đức (dd/MM/yyyy)
Số công dân châu Âu muốn chuyển sang quốc tịch Anh tăng đột biến vì Brexit (dd/MM/yyyy)
Sự ấm lên của Trái Đất làm đảo lộn thời tiết các châu lục (dd/MM/yyyy)
Tai nạn tàu hỏa ở Ai Cập khiến ít nhất 25 người thương vong (dd/MM/yyyy)
Tổng thống Mỹ chọn giám đốc chiến dịch tái tranh cử năm 2020 (dd/MM/yyyy)
Kỷ lục số lượng Giáo sư, Phó Giáo sư: Lượng có đi cùng với chất? (dd/MM/yyyy)
PTTg Phạm Bình Minh tiếp Giám đốc Điều hành Trung tâm Thương mại Quốc tế (dd/MM/yyyy)
Vai trò của xã hội hóa trong phổ cập giáo dục mầm non tại Việt Nam (dd/MM/yyyy)
Audi c�ng bố CEO mới (dd/MM/yyyy)
Audi E-Tron GT dự kiến ra mắt v�o năm 2022 (dd/MM/yyyy)
Audi thu hồi 330.000 xe kh�c nhau do lỗi hệ thống điện (dd/MM/yyyy)
“H�ng hiếm” Bugatti EB110 GT hơn 21 tỷ đồng l�n s�n đấu gi� (dd/MM/yyyy)
Honda Jazz bản n�ng cấp b�n tại Trung Quốc với 6 biến thể (dd/MM/yyyy)
Kawasaki thu h�̀i Z125 PRO v� lỗi đi�̀u khi�̉n đi�̣n tử ECU (dd/MM/yyyy)
Kho b�u xe m�y cổ thời Ph�p giữa l�ng H� Nội (dd/MM/yyyy)
Maserati sẽ tạm ngừng sản xuất v� ế ẩm (dd/MM/yyyy)
Ngắm bản độ Husqvarna 570 cực ngầu của Dave Mucci (dd/MM/yyyy)
Ngắm "con lai" KM22 cực chất của xưởng Kaffeemaschine (dd/MM/yyyy)
Suzuki Swift thế hệ mới "chốt" ng�y b�n ra thị trường (dd/MM/yyyy)
Th�m lựa chọn xe tay ga gi� rẻ dịp cuối năm (dd/MM/yyyy)
Toyota Fortuner độ xe sang Lexus LX570 tại H� Nam (dd/MM/yyyy)
Toyota nhảy v�o cuộc đua sản xuất xe chạy điện EV (dd/MM/yyyy)
Toyota Rush 2018 sớm ch�o “s�n” tại Th�i Lan (dd/MM/yyyy)
Xem trước h�nh ảnh tuyệt đẹp của Honda Insight 2019 (dd/MM/yyyy)
Xe nhập khẩu tăng vọt cuối năm, nhiều bất ổn tiềm ẩn (dd/MM/yyyy)
Xe tay ga điện Okinawa Praise mang thương hiệu Ấn Độ ra mắt (dd/MM/yyyy)
Yamaha Glorious gi� 50 triệu đồng chỉ l� “tin vịt” (dd/MM/yyyy)
Đẩy mạnh xuất khẩu gạo chất lượng cao (dd/MM/yyyy)
Đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động quân sự, quốc phòng (dd/MM/yyyy)
Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước (dd/MM/yyyy)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp T.Ư (dd/MM/yyyy)
Tháo gỡ nút thắt để có cuộc cách mạng về phát triển hạ tầng (dd/MM/yyyy)
Phối hợp triển khai công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quốc hội (dd/MM/yyyy)
Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2018 (dd/MM/yyyy)
Bkav tích hợp trí tuệ nhân tạo vào phần mềm diệt virus (dd/MM/yyyy)
Ra mắt Câu lạc bộ Chữ ký số và giao dịch điện tử Việt Nam (dd/MM/yyyy)
170 trang web bị tấn công trong dịp Tết Nguyên đán (dd/MM/yyyy)
Tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ và viễn thông Việt Nam - Lào (dd/MM/yyyy)
Từ 1-3, dừng khuyến mại 50% cho thuê bao di động trả trước (dd/MM/yyyy)
Cáp quang biển APG lại gặp sự cố (dd/MM/yyyy)
Học bổng ASEAN năm 2019 dành cho học sinh Việt Nam (dd/MM/yyyy)
Cụ thể hóa nội dung đổi mới, sáng tạo trong dạy và học (dd/MM/yyyy)
Lễ khai bút đầu Xuân và hội sách tại đền thờ thầy giáo Chu Văn An (dd/MM/yyyy)
Tăng cường giáo dục an toàn giao thông trong trường học (dd/MM/yyyy)
Mỗi học sinh Hà Nội trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh (dd/MM/yyyy)
Đào tạo nhân lực chất lượng cao thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 (dd/MM/yyyy)
Học sinh lớp 3 trả lại tài sản cho người đánh rơi (dd/MM/yyyy)
Học sinh lớp 3 trả lại của rơi ở Cà Mau được tỉnh khen thưởng (dd/MM/yyyy)
Thúc đẩy sản phẩm sáng tạo của các nhà khoa học nữ đến với cộng đồng (dd/MM/yyyy)
Nhật Bản giúp Việt Nam nâng cao năng lực thẩm định sáng chế (dd/MM/yyyy)
Gỗ ... cứng hơn thép (dd/MM/yyyy)
Cá chết dạt vào bãi biển tại Quảng Bình (dd/MM/yyyy)
Nhiều địa phương phát động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây (dd/MM/yyyy)
Phát hiện một cá thể voi rừng chết tại Đác Nông (dd/MM/yyyy)
Hỗ trợ người dân nuôi trồng, khai thác thủy hải sản (dd/MM/yyyy)
Hai tháng, vốn FDI giải ngân tăng 9,7% so cùng kỳ (dd/MM/yyyy)
Đề nghị Hoa Kỳ cân nhắc kỹ việc hạn chế nhập khẩu thép, nhôm từ Việt Nam (dd/MM/yyyy)
Tết khiến CPI tháng 2 tăng mạnh 0,73% (dd/MM/yyyy)
Việt Nam - Pháp tăng cường hợp tác nông nghiệp (dd/MM/yyyy)
Làm rõ nguyên nhân sự cố chạy tàu (dd/MM/yyyy)
Triệt phá đường dây vận chuyển 288 bánh hê-rô-in (dd/MM/yyyy)
Bắn nhầm bạn đi săn khiến một người tử vong (dd/MM/yyyy)
Mua bán vật liệu nổ trái pháp luật (dd/MM/yyyy)
Khởi tố 17 đối tượng đánh nhau trong đêm giao thừa (dd/MM/yyyy)
Điều tra các vụ trọng án (dd/MM/yyyy)
Xử phạt và đình chỉ hoạt động nhà hàng Siêu Hấp "chặt chém" du khách (dd/MM/yyyy)
Xét xử vụ án cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (dd/MM/yyyy)
Quản lý khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế điện tử (dd/MM/yyyy)
Hàng nghìn nhân viên y tế hiến máu nhân kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam (dd/MM/yyyy)
Cứu sống bệnh nhi sơ sinh bị dị tật không có cơ hoành (dd/MM/yyyy)
Kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam tại Campuchia (dd/MM/yyyy)
Biểu dương 66 cô đỡ thôn bản trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em (dd/MM/yyyy)
159 người đăng ký hiến tạng sau câu chuyện lay động của "Thiên thần Hải An" (dd/MM/yyyy)
Ước mơ vẫn xa vời (dd/MM/yyyy)
Tổng thống Pháp sẽ thăm Mỹ trong tháng 4 (dd/MM/yyyy)
Tin vắn thế giới (dd/MM/yyyy)
Pa-ki-xtan: Đảng cầm quyền có chủ tịch mới (dd/MM/yyyy)
Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại các nước (dd/MM/yyyy)
Mỹ tiếp tục gây sức ép đối với Triều Tiên (dd/MM/yyyy)
Xung đột tiếp diễn tại Cộng hòa Trung Phi (dd/MM/yyyy)
EU sẵn sàng đáp trả Mỹ về thương mại (dd/MM/yyyy)
Điện mừng (dd/MM/yyyy)
Pháp: Bốn người thiệt mạng do giá lạnh, 58 tỉnh báo động băng tuyết ở mức da cam (dd/MM/yyyy)
Cô gái vàng của quyền Anh nữ Việt Nam (dd/MM/yyyy)
Griezmann lập hat-trick, Atletico thắng đậm 5-2 (dd/MM/yyyy)
Thắng thuyết phục trên sân Roma, Milan nối dài phong độ ấn tượng (dd/MM/yyyy)
U16 Việt Nam chuẩn bị dự giải giao hữu tại Nhật Bản (dd/MM/yyyy)
Thắng đậm trên sân khách, Napoli củng cố vững chắc ngôi đầu (dd/MM/yyyy)
AFC Cup 2018: FLC Thanh Hóa thất bại đáng tiếc trên sân khách (dd/MM/yyyy)
Thủng lưới phút bù giờ, Real thua cay đắng Espanyol (dd/MM/yyyy)
AFC Cup 2018: Sông Lam Nghệ An giành thắng lợi bằng chiến thuật hợp lý (dd/MM/yyyy)
Rước nước khai hội Đền Vua Mai (dd/MM/yyyy)
Vỡ "kịch bản" Hội phết Hiền Quan (dd/MM/yyyy)
Trưng bày tư liệu quý về giáo dục dưới triều đại phong kiến Việt Nam (dd/MM/yyyy)
Tranh cãi gay gắt chung quanh giải Gấu vàng 2018 (dd/MM/yyyy)
Công khai thông tin về hành vi tiêu cực tại lễ hội, điểm du lịch (dd/MM/yyyy)
“Tiên đoán” Oscar qua BAFTA (dd/MM/yyyy)
Khai hội đền Trần Thái Bình (dd/MM/yyyy)
Khai mạc Lễ hội Xuân xứ Lạng (dd/MM/yyyy)
Du Xuân trên vùng đất cố đô Ninh Bình (dd/MM/yyyy)
Lê Cát Trọng Lý trở lại với đêm nhạc "Dưới mưa dừng bước" (dd/MM/yyyy)
726 người chết vì tai nạn giao thông trong tháng 2 (dd/MM/yyyy)
Tàu suýt tông nhau tại ga Dầu Giây do nhầm tín hiệu (dd/MM/yyyy)
Nhật Bản hỗ trợ gần 1.800 đèn LED cho tàu cá Quảng Trị (dd/MM/yyyy)
Cháy tiệm làm tóc làm hai người tử vong (dd/MM/yyyy)
Một tàu vỏ sắt trôi dạt vào vùng biển Thừa Thiên - Huế (dd/MM/yyyy)
Tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ đi lễ đền Trần trong giờ hành chính (dd/MM/yyyy)
Cứu kịp thời một thuyền viên người nước ngoài bị nhồi máu cơ tim (dd/MM/yyyy)
Xe khách lao xuống vực sâu, nhiều người bị thương nặng (dd/MM/yyyy)
Dừng hoạt động các trạm BOT không thu phí tự động (dd/MM/yyyy)
Hơn 1.500 xe Honda City bị triệu hồi tại Việt Nam do lỗi túi khí (dd/MM/yyyy)
Toyota Corolla hatchback thế hệ mới có động cơ hybrid 2.0L (dd/MM/yyyy)
Volkswagen ID Vizzion sẽ “không có tay lái” (dd/MM/yyyy)
Nữ tài xế kéo đổ cả cột bơm xăng (dd/MM/yyyy)
1.506 người chết vì tai nạn giao thông trong 2 tháng đầu năm Mậu Tuất (dd/MM/yyyy)
Bắt 2 đối tượng trộm cáp ngầm sau nhiều năm truy nã (dd/MM/yyyy)
Xe khách lao xuống vực tại Kon Tum, 1 người chết, 19 người bị thương (dd/MM/yyyy)
Chiêm ngưỡng ‘siêu phẩm’ bắn hạ ‘Kền kền trắng’ (dd/MM/yyyy)
FIFA chọn Việt Nam thực hiện dự án thí điểm phát triển bóng đá nữ (dd/MM/yyyy)
Sông Lam Nghệ An thắng Johor Darul Ta''zim (Malaysia), tạm dẫn đầu bảng H giải AFC Cup 2018 (dd/MM/yyyy)
Các địa phương gia tăng kiểm tra mặt hàng cồn y tế (dd/MM/yyyy)
Phát hiện 2 tàu chở lậu thịt trâu đông lạnh số lượng lớn (dd/MM/yyyy)
Thu giữ gần 200 tấn thịt trâu không rõ nguồn gốc (dd/MM/yyyy)
Video đại sư Thiếu Lâm thi triển tuyệt kỹ phi kim xuyên kính (dd/MM/yyyy)
Phiên bản lì xì Power 6/55 hút hàng dịp Tết (dd/MM/yyyy)
Hậu Giang tập trung phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (dd/MM/yyyy)
Khởi động tìm kiếm Đại sứ Văn hóa đọc Thủ đô năm học 2017 – 2018 (dd/MM/yyyy)
Làm thế nào để cho trẻ đến trường sau những ngày nghỉ Tết? (dd/MM/yyyy)
Lễ khai bút đầu Xuân của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô (dd/MM/yyyy)
Australia tới Việt Nam kiểm tra về chuỗi sản xuất tôm xuất khẩu (dd/MM/yyyy)
Bộ Tài chính đề nghị xóa tiền nợ, chậm nộp thuế (dd/MM/yyyy)
Giá xăng dầu trong nước biến động là do giá thành phẩm thế giới tăng (dd/MM/yyyy)
Hai tháng đầu năm xuất siêu hơn 1 tỷ USD (dd/MM/yyyy)
Xây dựng nông thôn mới cần theo hướng bền vững (dd/MM/yyyy)
Làm giàu từ nhân giống ''thần tốc'' chuối cấy mô (dd/MM/yyyy)
Hoãn phiên tòa xử vụ đâm sập cầu Ghềnh vì vắng mặt bên định giá thiệt hại (dd/MM/yyyy)
Khởi tố, truy tố nhiều đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (dd/MM/yyyy)
Ngày 16/3, xét xử vụ án cố làm trái quy định của Công ty cho thuê tài chính (dd/MM/yyyy)
Sơn La làm rõ vụ hơn 40 ngôi mộ bị xâm hại (dd/MM/yyyy)
Chiến sự tại Syria diễn biến xấu bất chấp lệnh ngừng bắn (dd/MM/yyyy)
Ảnh vệ tinh tiết lộ căn cứ quân sự Iran nằm sát Damascus, Syria (dd/MM/yyyy)
Bắt giữ 3 nghi can trong vụ nổ lớn tại Anh (dd/MM/yyyy)
Hãng bán lẻ súng hàng đầu nước Mỹ tuyên bố ngừng bán súng trường (dd/MM/yyyy)
Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 3 ra thông cáo chung (dd/MM/yyyy)
Lười sinh con - vấn đề xã hội đáng lo ngại của Hàn Quốc (dd/MM/yyyy)
Màn rượt đuổi nghi phạm trên cao tốc như phim hành động của cảnh sát Mỹ (dd/MM/yyyy)
Nổ ở Pakistan, ít nhất 4 nhân viên an ninh thiệt mạng (dd/MM/yyyy)
''Quái vật từ phương Đông'' hoành hành tại Ireland (dd/MM/yyyy)
Neymar chấn thương nặng hơn dự đoán, Real Madrid cũng lo lắng (dd/MM/yyyy)
Paralympic PyeongChang 2018: Hàn Quốc thông báo thời điểm Triều Tiên cử VĐV sang tham dự (dd/MM/yyyy)
Paralympic PyeongChang 2018: Kỳ thế vận hội cho người khuyết tật lớn nhất lịch sử (dd/MM/yyyy)
Ủy ban Olympic Quốc tế khôi phục tư cách thành viên của Nga (dd/MM/yyyy)
Video Tiger Woods tung cú đánh golf trúng con ngỗng (dd/MM/yyyy)
Usain Bolt công bố đội bóng sẽ thi đấu, fan có chút hụt hẫng (dd/MM/yyyy)
Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn Thủ đô tăng 0,89% (dd/MM/yyyy)
Thực phẩm, hoa tươi giảm giá mạnh trước ngày rằm tháng Giêng (dd/MM/yyyy)
Từ 1/3, giá gas giảm 1.083 đồng/kg (dd/MM/yyyy)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh các sáng kiến phát triển của Ấn Độ (dd/MM/yyyy)
Miền Bắc sắp bước sang những ngày nắng ấm, có nơi gần 35 độ (dd/MM/yyyy)
Mở rộng quy mô tẩy độc dioxin bằng phương pháp vi sinh của Hàn Quốc tại A Lưới-Thừa Thiên Huế (dd/MM/yyyy)
Ông Nguyễn Long Hải làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (dd/MM/yyyy)
Tăng cường phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng (dd/MM/yyyy)
Tiếp tục phối hợp tốt thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại năm 2018 (dd/MM/yyyy)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Điện chúc mừng Chủ tịch Đảng Cộng sản Nepal Mácxít Lêninnít (dd/MM/yyyy)
Việt Nam không ngừng nỗ lực để đảm bảo mọi người dân được thụ hưởng đầy đủ quyền con người (dd/MM/yyyy)
Tuyển sinh đại học 2018: Thêm ngành mới, đa dạng phương thức tuyển sinh (dd/MM/yyyy)
Đổ xô nạp thẻ điện thoại để hưởng khuyến mãi 50% lần cuối (dd/MM/yyyy)
Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư Thủy điện Sơn La (dd/MM/yyyy)
Thời tiết 1/3: Sáng có mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng (dd/MM/yyyy)
Chật vật tìm giúp việc gia đình sau Tết (dd/MM/yyyy)
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đối thoại với người dân về nhà máy thép gây ô nhiễm (dd/MM/yyyy)
Nhiều bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần (dd/MM/yyyy)
Phân luồng phương tiện từ xa nhằm đảm bảo an toàn Lễ Khai ấn đền Trần (Nam Định) (dd/MM/yyyy)
Tái khám ở bệnh viện tuyến trên có phải xin giấy chuyển viện? (dd/MM/yyyy)
Sắp xếp không hợp lý (dd/MM/yyyy)
Tài hùng biện của sếp (dd/MM/yyyy)
Thật thà (dd/MM/yyyy)
Thời gian chầm chậm trôi (dd/MM/yyyy)
Tình yêu của ''anh hùng bàn phím'' (dd/MM/yyyy)
2 nội dung chính của Phiên thường kỳ Chính phủ tháng 2/2018 (dd/MM/yyyy)
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phát triển bền vững hay không là ở đồng thuận (dd/MM/yyyy)
Bộ Nội vụ thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ năm 2018 (dd/MM/yyyy)
Cách chức Giám đốc bệnh viện bổ nhiệm “thần tốc” cho con trai (dd/MM/yyyy)
Chủ tịch nước thực hiện nghi lễ phóng sinh cầu quốc thái, dân an (dd/MM/yyyy)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc thọ Trung tướng Đặng Quân Thụy (dd/MM/yyyy)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Đại sứ Mozambique chào từ biệt (dd/MM/yyyy)
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân thăm Ấn Độ, Bangladesh (dd/MM/yyyy)
Cơ chế nào bảo vệ người phản ánh, tố giác đấu tranh chống suy thoái? (dd/MM/yyyy)
Công tác đối ngoại của Việt Nam năm 2017 đạt nhiều thành tựu nổi bật (dd/MM/yyyy)
Đại sứ, đại biện ngoại giao 9 nước ASEAN chúc Tết Tổng Bí thư (dd/MM/yyyy)
Đắk Lắk cảnh cáo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Ea Súp ưu ái người nhà (dd/MM/yyyy)
Điện mừng 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia (dd/MM/yyyy)
Điều động, bổ nhiệm 12 cán bộ Quân khu 2 (dd/MM/yyyy)
Hà Nội sẽ thi tuyển một số chức danh lãnh đạo trong năm 2018 (dd/MM/yyyy)
Hủy quyết định bổ nhiệm con trai nguyên Chủ tịch tỉnh Gia Lai (dd/MM/yyyy)
Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại một số quốc gia (dd/MM/yyyy)
Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan TW (dd/MM/yyyy)
Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (dd/MM/yyyy)
Phó thanh tra Hậu Giang bị nghỉ hưu oan 3 tuổi được phục chức (dd/MM/yyyy)
Sẽ thí điểm đổi mới hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 22 UBTVQH (dd/MM/yyyy)
Thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc (dd/MM/yyyy)
Thường trực Chính phủ mừng thọ Trung tướng Đặng Quân Thụy (dd/MM/yyyy)
Thủ tướng: "Không vì thể chế, cơ chế mà bế tắc phát triển hạ tầng" (dd/MM/yyyy)
Tổng Bí thư dự Chương trình Lễ kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (dd/MM/yyyy)
Tổng Bí thư: Kết quả đón Tết Nguyên đán đã thể hiện ý Đảng, lòng dân (dd/MM/yyyy)
Cảnh đổi gác trang nghiêm bên mộ chiến sĩ vô danh ở Moscow (dd/MM/yyyy)
Đà Lạt thu hút hơn 280.000 lượt khách đến du xuân (dd/MM/yyyy)
Đau đớn khi nhân tình đến nhà bắt vạ, tôi mới biết chồng có con riêng (dd/MM/yyyy)
“Đệ nhất đầu bếp” Hà Thành gợi ý mâm cỗ cúng rằm tháng Giêng (dd/MM/yyyy)
Gần 120.000 lượt khách đến tham quan Di sản Huế (dd/MM/yyyy)
Lễ công bố quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch Tân Trào (dd/MM/yyyy)
Lý Sơn đảm bảo đưa toàn bộ hành khách về đất liền an toàn (dd/MM/yyyy)
Nguồn gốc Tết Nguyên tiêu và văn khấn rằm tháng Giêng (dd/MM/yyyy)
Phản cảm hình ảnh trồng cây cổ thụ đầu xuân (dd/MM/yyyy)
Quá thành thục chuyện ấy, người yêu có phải gái ngoan? (dd/MM/yyyy)
Tôi có nên nhường người yêu cho em gái? (dd/MM/yyyy)
Vẫn còn yêu, có nên làm kẻ thứ 3 để níu kéo tình cũ (dd/MM/yyyy)
Yêu nhau 7 năm, anh đòi chia tay để cưới người mới quen 2 tháng (dd/MM/yyyy)
Bộ Tài chính đề nghị tăng cường quản lý thuế với Uber, Grab (dd/MM/yyyy)
Cao su xuất sang thị trường Trung Quốc chiếm 55% tổng sản lượng (dd/MM/yyyy)
Cáp quang kết nối internet Việt Nam đi quốc tế lại gặp sự cố (dd/MM/yyyy)
Chuyên gia khuyên nếu đầu tư tiền ảo, nên sẵn sàng trắng tay (dd/MM/yyyy)
Cuối năm 2020, 100% nhà hàng tại Hà Nội có thiết bị thanh toán thẻ (dd/MM/yyyy)
Doanh nghiệp mong muốn đơn giản hóa thủ tục hành chính phải thực chất (dd/MM/yyyy)
EU hỗ trợ 108 triệu Euro giúp Việt Nam tăng cường tiếp cận năng lượng (dd/MM/yyyy)
Giá Bitcoin hôm nay tăng nhẹ lên ngưỡng 10.000 USD (dd/MM/yyyy)
Giá Bitcoin ngày 27/2: Bất ngờ tăng sốc 1.100 USD (dd/MM/yyyy)
Giá cá tra tăng: Người nuôi có lãi, doanh nghiệp “khát” nguyên liệu (dd/MM/yyyy)
Giá USD bật tăng vù vù ngày 28/2 (dd/MM/yyyy)
Giá vàng giảm xa mốc 37 triệu đồng mỗi lượng (dd/MM/yyyy)
Giá vàng thế giới chỉ thấp hơn vàng SJC 270.000 đồng/lượng (dd/MM/yyyy)
Giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm (dd/MM/yyyy)
Hà Nội siết quản lý, sử dụng nhà chung cư (dd/MM/yyyy)
HDBank tặng thêm lãi suất tiền gửi lên đến 0,7%/năm (dd/MM/yyyy)
Huyền thoại Warren Buffett: Không nên vay tiền mua cổ phiếu năm nay (dd/MM/yyyy)
Lấn vịnh Nha Trang, dự án triệu đô bị thu hồi (dd/MM/yyyy)
Liên kết "3 nhà" tìm đầu ra cho nông sản (dd/MM/yyyy)
Ngư dân Quảng Nam ra biển đầu năm, kiếm tiền triệu mỗi ngày (dd/MM/yyyy)
Nhôm, thép Việt Nam sắp khó “lọt cửa” vào Hoa Kỳ (dd/MM/yyyy)
Sức mua dịp Tết đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng (dd/MM/yyyy)
Thủ tướng yêu cầu làm rõ thông tin đầu mối xăng dầu hưởng lợi 3.300 tỷ (dd/MM/yyyy)
Tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng biến động nhẹ (dd/MM/yyyy)
Xuất khẩu gạo đầu năm nhiều tín hiệu vui ​ (dd/MM/yyyy)
Xuất khẩu tăng đột biến hai tháng đầu năm 2018 (dd/MM/yyyy)
Xuất khẩu xi măng bật tăng mạnh đầu năm (dd/MM/yyyy)
Bất ngờ trước những thay đổi của Toyota Aygo sắp xuất hiện (dd/MM/yyyy)
Clip xe máy lao vào barrier đường sắt ở Biên Hòa lên báo nước ngoài (dd/MM/yyyy)
Hãng xe Mercedes Benz về tay người Trung Quốc (dd/MM/yyyy)
Hơn 1.500 xe Honda City tại Việt Nam bị triệu hồi vì lỗi túi khí (dd/MM/yyyy)
Honda CB150 Verza 2018 giá 32 triệu đồng được trang bị những gì? (dd/MM/yyyy)
Indonesia lo mất 85 triệu USD vì không xuất khẩu được ô tô sang VN (dd/MM/yyyy)
Kia Sportage sắp có bản nâng cấp (dd/MM/yyyy)
Lượng xe ô tô nhập khẩu sụt giảm “không phanh” đầu năm 2018 (dd/MM/yyyy)
Mercedes-AMG G63 2019 ấn tượng với gói Night Package (dd/MM/yyyy)
Mua Honda CR-V mới trước Tết, khách hàng “mất không” cả trăm triệu (dd/MM/yyyy)
Những thay đổi bất ngờ trên Toyota RAV4 2019 (dd/MM/yyyy)
Toyota Yaris tại Ấn Độ sẽ không sử dụng động cơ diesel (dd/MM/yyyy)
Xem trình diễn công nghệ trên Hyundai Santa Fe thế hệ mới (dd/MM/yyyy)
Xe ô tô nhập khẩu về Việt Nam vẫn "nhỏ giọt" đầu tháng 2 (dd/MM/yyyy)
Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép ma túy (dd/MM/yyyy)
Bắt kẻ đâm chết người khi say rượu (dd/MM/yyyy)
Bắt nghi phạm nổ súng bắn người tại chợ hoa xuân (dd/MM/yyyy)
Bắt nhóm đối tượng phá rừng ở Đắk Nông (dd/MM/yyyy)
Bắt nhóm đối tượng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp (dd/MM/yyyy)
Bắt quả tang nhóm thanh niên “đập đá” cùng mã tấu và lựu đạn (dd/MM/yyyy)
Bị bắt tại ngân hàng khi đổi 1000 tờ USD (dd/MM/yyyy)
Bị từ chối rượu mời, gã trai làng điên cuồng đâm trọng thương 6 người (dd/MM/yyyy)
Cầm ma túy ra đường gặp cảnh sát, lái xe bỏ chạy tông trúng taxi (dd/MM/yyyy)
Cán bộ công an liên quan vụ tai nạn chết người lái ôtô biển giả (dd/MM/yyyy)
Chờ ly hôn, vợ mua ma túy bỏ vào nhà chồng (dd/MM/yyyy)
Chồng vào khách sạn “lái nhầm” Lexus RX350 của vợ cũ (dd/MM/yyyy)
Cho rằng bị lăng mạ, nữ tiểu thương đổ tiết lợn vào chủ tịch huyện (dd/MM/yyyy)
Chuyển hồ sơ Viện kiểm sát khởi tố 2 bảo mẫu trường Mầm xanh quận 12 (dd/MM/yyyy)
Con rể ghen với cha vợ, phóng hoả đốt nhà làm 3 người bị thương (dd/MM/yyyy)
Đắk Nông: Thưởng nóng Công an thị xã Gia Nghĩa vì truy bắt cướp (dd/MM/yyyy)
Đam mê game bắn cá, 17 đối tượng “thanh toán” nhau trong đêm giao thừa (dd/MM/yyyy)
Đập phá bệnh viện vì không tin bạn tử vong do tai nạn giao thông (dd/MM/yyyy)
Đầu năm mới, hai cha con đi đòi nợ, một người tử vong (dd/MM/yyyy)
Dễ dàng lừa hàng tỷ đồng với lời hứa hão “chạy việc“ (dd/MM/yyyy)
Đôi nam nữ bị kẻ lạ mặt cầm mã tấu cướp tài sản khi đang tâm sự (dd/MM/yyyy)
Dùng 5 công nông chở gỗ khai thác trái phép trong đêm (dd/MM/yyyy)
Gia Lai: Điều tra 3 cán bộ phòng giáo dục tham nhũng hàng tỷ đồng (dd/MM/yyyy)
Giám đốc VNPT chi nhánh Đồng Đăng bị đâm tử vong (dd/MM/yyyy)
Hà Tĩnh: Kế toán xã lập hồ sơ khống rút tiền ngân sách tiêu xài (dd/MM/yyyy)
"Hiệp sĩ" Bình Dương vạch mặt hai nhà sư giả đi “quyên góp” cho chùa (dd/MM/yyyy)
Kháng nghị tăng án vụ trộm 116 quả trứng vích (dd/MM/yyyy)
Khởi tố người mẹ giết con 5 tháng tuổi nghi do trầm cảm (dd/MM/yyyy)
Khởi tố tài xế ô tô tông 7 người thương vong trong đêm Giao thừa (dd/MM/yyyy)
Lần thứ 2 hoãn phiên tòa xét xử vụ sà lan tông sập cầu Ghềnh (dd/MM/yyyy)
Lợi dụng thi công dự án thí điểm hạ ngầm đường điện để lừa đảo (dd/MM/yyyy)
Thông tin mới về vụ đâm chết bạn vì món nợ 300.000 đồng (dd/MM/yyyy)
Thông tin mới vụ đập phá bệnh viện vì không tin bạn tử vong do TNGT (dd/MM/yyyy)
Thông tin thêm vụ bảo mẫu Mầm Xanh hành hạ trẻ em (dd/MM/yyyy)
Trong tích tắc, trộm bẻ khóa “cuỗm” xe máy trong ngõ nhỏ Hà Nội (dd/MM/yyyy)
Vây ráp đối tượng đặc biệt nguy hiểm trong quán cà phê (dd/MM/yyyy)
Vừa ra tù lại rủ nhau cướp giật túi xách phụ nữ (dd/MM/yyyy)
Xác định kẻ dùng súng 2 lần cố giết người đến cùng (dd/MM/yyyy)
Xách 3 dao sang đâm chết hàng xóm vì hát karaoke quá to (dd/MM/yyyy)
Afghanistan đề xuất đàm phán hòa bình vô điều kiện với Taliban (dd/MM/yyyy)
Bầu cử Venezuela: “Cuộc đua độc mã” của đương kim Tổng thống Maduro (dd/MM/yyyy)
Các Thượng nghị sỹ Mỹ kêu gọi bố sung viện trợ quốc phòng cho Israel (dd/MM/yyyy)
Con rể ông Trump bị tước quyền tiếp cận thông tin tối mật (dd/MM/yyyy)
Đằng sau lời kêu gọi của Afghanistan đối thoại với Taliban (dd/MM/yyyy)
Động đất san phẳng các ngôi làng ở Papua New Guinea, thương vong tăng (dd/MM/yyyy)
EU không nhượng bộ Anh về thời hạn quá độ hậu Brexit (dd/MM/yyyy)
Giám đốc truyền thông của Nhà Trắng xin từ chức (dd/MM/yyyy)
Giá rét hoành hành khắp châu Âu, nhiều người tử vong (dd/MM/yyyy)
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân (dd/MM/yyyy)
Hàn Quốc triệu đại sứ Trung Quốc về vụ vùng nhận dạng phòng không (dd/MM/yyyy)
Hàn Quốc tuyên bố sẽ diễn tập quân sự với Mỹ từ đầu tháng 4 (dd/MM/yyyy)
Hạ viện Nhật Bản thông qua ngân sách kỷ lục 900 tỷ USD (dd/MM/yyyy)
Hungary lên án vụ tấn công Trung tâm văn hóa người Hung tại Ukraine (dd/MM/yyyy)
Lệnh ngừng bắn 5 tiếng ở Ghouta (Syria) thất bại (dd/MM/yyyy)
Mỹ chưa vội xây phần bức tường biên giới với Mexico ở California (dd/MM/yyyy)
Nga khẳng định Syria đã loại bỏ hoàn toàn kho vũ khí hóa học (dd/MM/yyyy)
Nga khẳng định tiếp tục hỗ trợ quân đội Syria (dd/MM/yyyy)
Quân đội Nigeria tiến hành chiến dịch tìm kiếm nữ sinh bị bắt cóc (dd/MM/yyyy)
Quốc tế nỗ lực hạ nhiệt "chảo lửa" Đông Ghouta ở Syria (dd/MM/yyyy)
Saudi Arabia bổ nhiệm nữ thứ trưởng đầu tiên (dd/MM/yyyy)
Saudi Arabia “trẻ hóa” bộ máy lãnh đạo quân sự (dd/MM/yyyy)
Séc thả nghi phạm khủng bố người Kurd, Thổ Nhĩ Kỳ phản đối (dd/MM/yyyy)
Tai nạn tàu hỏa thảm khốc tại Ai Cập, 56 người thương vong (dd/MM/yyyy)
Thảm kịch nhân đạo tại “địa ngục trần gian” Đông Ghouta (dd/MM/yyyy)
Thổ Nhĩ Kỳ bác lời kêu gọi ngừng bắn ở Syria của Mỹ và Pháp (dd/MM/yyyy)
Thổ Nhĩ Kỳ từ chối ngừng bắn ở Afrin (Syria) (dd/MM/yyyy)
Thủ tướng Thái Lan cam kết thời gian tổ chức bầu cử (dd/MM/yyyy)
Tổng thống Mỹ điện đàm với các nhà lãnh đạo Saudi Arabia và UAE (dd/MM/yyyy)
Tổng thống Trump chỉ định người quản lý chiến dịch tái tranh cử (dd/MM/yyyy)
Tổng thống Trump kêu gọi soạn thảo dự luật về kiểm soát súng đạn (dd/MM/yyyy)
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố tái tranh cử (dd/MM/yyyy)
Triều Tiên kêu gọi Mỹ - Hàn hủy bỏ các cuộc diễn tập quân sự (dd/MM/yyyy)
Trung Quốc lên tiếng vụ máy bay đi vào ADIZ của Hàn Quốc (dd/MM/yyyy)
Venezuela chỉ trích lệnh trừng phạt của Mỹ cản trở tái đàm phán nợ (dd/MM/yyyy)
AFC Cup: Yangon United ngược dòng thắng kịch tính trước FLC Thanh Hóa (dd/MM/yyyy)
Arsenal – Man City: Bại binh phục hận (dd/MM/yyyy)
Bầu Đức dùng toàn bộ cầu thủ 9x chinh phục V-League 2018 (dd/MM/yyyy)
Bùi Tiến Dũng gây sốc ở cuộc bầu chọn thủ môn hay nhất Đông Nam Á (dd/MM/yyyy)
Bùi Tiến Dũng xin lỗi người hâm mộ vì sai lầm ở AFC Cup (dd/MM/yyyy)
Chi tiền “tấn”, MU quyết chiêu mộ đồng hương của Messi (dd/MM/yyyy)
Clip: Siêu phẩm của Văn Đức giúp SLNA đánh bại Johor Darul Ta''zim (dd/MM/yyyy)
FLC Thanh Hóa thua ngược Yangon United: Năm mới, bệnh cũ (dd/MM/yyyy)
Flores gạ “đấu tập”, Johnny Trí Nguyễn thẳng thừng từ chối (dd/MM/yyyy)
Gãy xương bàn chân, Neymar lỡ trận lượt về với Real Madrid (dd/MM/yyyy)
Hai ngôi sao U23 Việt Nam ghi bàn, SLNA “hạ đẹp” Johor Darul Ta''zim (dd/MM/yyyy)
HLV Mai Đức Chung kỳ vọng cựu bác sĩ Real nâng tầm ĐT nữ Việt Nam (dd/MM/yyyy)
Mourinho: “MU sẽ mua 1 tiền vệ trung tâm ở kỳ chuyển nhượng Hè 2018” (dd/MM/yyyy)
“Người ta có cảm giác Flores đi đến đâu gây chiến đến đấy“ (dd/MM/yyyy)
Nhật Bản công bố linh vật Olympic Tokyo 2020 (dd/MM/yyyy)
Nhà vô địch Martin Nguyễn tự tin sẽ hạ gục đối thủ tại Thái Lan (dd/MM/yyyy)
Những cú đá nổi danh của Johnny Trí Nguyễn mà Flores muốn thử sức (dd/MM/yyyy)
Real thua đau đớn trước Espanyol trong ngày vắng Ronaldo (dd/MM/yyyy)
Sợ Real, Chelsea quyết trói chân Hazard bằng lương “khủng” (dd/MM/yyyy)
Thể thao 24h: Chấn thương nặng, Neymar buộc phải nghỉ dài hạn (dd/MM/yyyy)
Thể thao 24h: Huyền thoại MU “nói lời cay đắng” về Mourinho (dd/MM/yyyy)
Thể thao 24h: Neymar phải phẫu thuật để cứu vãn World Cup (dd/MM/yyyy)
Thể thao 24h: Ronaldo bị gạch tên ở trận đấu với Espanyol (dd/MM/yyyy)
U23 Việt Nam truyền cảm hứng cho U16 Việt Nam ở đấu trường châu Á (dd/MM/yyyy)
Zidane không vui khi Neymar lỡ đại chiến với Real (dd/MM/yyyy)
"Chiến binh báo đen" hai tuần liền đại thắng tại Mỹ (dd/MM/yyyy)
Chủ tịch huyện: “Ai đi thề với thần linh, vi phạm pháp luật à!“ (dd/MM/yyyy)
Đặt tiền lẻ khi đi lễ đền, chùa: Rẻ rúng hay vô lễ với Thần Phật? (dd/MM/yyyy)
Fan Hàn xếp hàng gửi lời chào tạm biệt G-Dragon lên đường nhập ngũ (dd/MM/yyyy)
Hàng nghìn du khách hành hương đến với Lễ hội Đền Đông Cuông (dd/MM/yyyy)
Hội Lim 2018: Xử lý nghiêm nếu liền anh liền chị ngả nón xin tiền (dd/MM/yyyy)
Hương Giang Idol được khen ngợi khi nói tiếng Anh lưu loát (dd/MM/yyyy)
Jennifer Lawrence phủ nhận phá hoại hạnh phúc gia đình Chris Pratt (dd/MM/yyyy)
Khán giả Thái Lan phấn khích với phần thi bốc lửa của Hương Giang (dd/MM/yyyy)
Lễ hội Phết Hiền Quan sẽ bị tạm dừng nếu vẫn để xảy ra bạo lực (dd/MM/yyyy)
Liền anh, liền chị vẫn nhận tiền của du khách ở hội Lim (dd/MM/yyyy)
MC Thảo Vân nghẹn ngào hát cho bố nghe trước khi ông qua đời (dd/MM/yyyy)
Ngô Thanh Vân được tạp chí hàng đầu Na Uy đưa lên trang bìa (dd/MM/yyyy)
Nhạc sĩ “Chiều mưa biên giới” qua đời (dd/MM/yyyy)
NSND Hồng Vân đóng cửa sân khấu 10 năm tuổi do thua lỗ (dd/MM/yyyy)
Selena Gomez để mặt mộc ra phố mà không có Justin Bieber (dd/MM/yyyy)
Taylor Swift bị đồn đoán về ở chung với Joe Alwyn (dd/MM/yyyy)
Vé Modern Talking được lựa chọn làm quà tặng dịp 8/3 (dd/MM/yyyy)
Yên Bái khai hội Đền Đông Cuông xuân Mậu Tuất 2018 (dd/MM/yyyy)
Băng qua đường tàu, người đàn ông bị tông chết thảm (dd/MM/yyyy)
Các nhà hàng và quán bar ở Hội An không được hoạt động quá 24h (dd/MM/yyyy)
Chủ đầu tư khách sạn 7 Seven Sea bị phạt bổ sung hơn 600 triệu đồng (dd/MM/yyyy)
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu hủy kế hoạch tuyển 1.000 công chức (dd/MM/yyyy)
Công nhân Công ty Texwell Vina: Những chuỗi ngày lo lắng (dd/MM/yyyy)
Đắm tàu trên sông Cầm, 2 mẹ con tử vong (dd/MM/yyyy)
Đình chỉ công tác cán bộ Kho bạc Nam Định đi lễ trong giờ làm việc (dd/MM/yyyy)
Gần 11.000 học sinh, trẻ mầm non ở Quảng Ninh chưa tới trường sau Tết (dd/MM/yyyy)
Gần 2.000 công nhân Công ty Texwell Vina được đảm bảo chế độ bảo hiểm (dd/MM/yyyy)
Hai công chức nghỉ việc với nghi vấn nợ tiền, tỉnh ra văn bản chỉ đạo (dd/MM/yyyy)
Hai vợ chồng chết cháy trong căn nhà khóa trái cửa (dd/MM/yyyy)
Hà Tĩnh chi trả 1.700 tỷ, tiền bồi thường sự cố môi trường biển (dd/MM/yyyy)
Hỏa hoạn sau tiếng nổ lớn, 3 công ty gỗ bị thiêu rụi (dd/MM/yyyy)
Học sinh lớp 3 trả lại 44 triệu đồng nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT (dd/MM/yyyy)
Kỷ luật 6 cán bộ dính sai phạm tại dự án Làng chài Điện Dương (dd/MM/yyyy)
Miền Bắc sắp nắng nóng như mùa Hè (dd/MM/yyyy)
Sự thật về clip em nhỏ bị xích quanh người tại Thanh Hóa (dd/MM/yyyy)
Tháo dỡ tượng Bà Chúa Xứ xây dựng trái phép trên Núi Sam (dd/MM/yyyy)
Thời tiết 28/2: Miền Bắc hửng nắng, trời ấm dần (dd/MM/yyyy)
Tình trạng 4 người bị thương trong vụ hút thuốc khi đi toilet (dd/MM/yyyy)
Trả tiền nhuận bút sử dụng bản ghi âm, ghi hình mục đích thương mại (dd/MM/yyyy)
Từ 1/3, cấm xe khách trên 30 chỗ ngồi vào khu vực trung tâm Đà Nẵng (dd/MM/yyyy)
Xây thêm tượng Bà Chúa Xứ trên núi Sam, dân An Giang bức xúc (dd/MM/yyyy)
Xôn xao chuyện bé trai phát ra tiếng giống chó kêu, bị đồn là bệnh dại (dd/MM/yyyy)
5 lỗi giao thông người điều khiển ô tô dễ mắc phải vào dịp Tết (dd/MM/yyyy)
Mercedes V-Class độ Larte Design độc nhất Việt Nam (dd/MM/yyyy)
10 ô tô ế ẩm nhất Việt Nam tháng đầu năm 2018 (dd/MM/yyyy)
33% người Việt nghĩ đến xe điện khi đổi ‘vợ hai’ (dd/MM/yyyy)
Doanh số Peugeot tăng mạnh tại Việt Nam nhờ 3008 và 5008 (dd/MM/yyyy)
Khách Việt nếm ‘trái đắng’ vì đợi thuế giảm (dd/MM/yyyy)
Lộ diện xe SUV hạng sang của Genesis (dd/MM/yyyy)
Mô tô 'hoài cổ' Kawasaki W175 chính hãng về Việt Nam, giá 66 triệu đồng (dd/MM/yyyy)
Ô tô mới 'cháy hàng', người Việt đổ xô thuê xe tự lái dịp Tết (dd/MM/yyyy)
Sau 10 năm, xe máy Piaggio tụt dốc không phanh tại Việt Nam (dd/MM/yyyy)
Tại sao xe máy Piaggio, Vespa tại Việt Nam ngày càng ế? (dd/MM/yyyy)
Toyota Fortuner đã qua sử dụng tăng giá mạnh (dd/MM/yyyy)
Xe nhập tắc đường về, ô tô nội hút khách mùa Tết (dd/MM/yyyy)
Những lưu ý khi lái xe máy về quê ăn Tết (dd/MM/yyyy)
Trang chủ Mạng lưới Danh bạ Trao đổi thư Hỏi đáp Thị trường Tuyển dụng Download
Copyright © NHNo và PTNT Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Phú Yên. Số 321 Trần Hưng Đạo-Tuy Hòa-Phú Yên
Điện thoại: 0257.3824266-0257.3825093. Fax:0257.3823002
Website:www.agribankphuyen.com.vn Email:Agribank@agribankphuyen.com.vn SWIFT code: VBAAVNVX570