Thứ năm, 14/11/2019 Đường dây nóng: 1900561266
Tìm kiếm

Cho vay thấu chi

Cho vay thấu chi là hình thức cho vay mà qua đó Quý khách có thể chi (rút) vượt số dư có trên tài khoản thẻ ATM mở tại Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên theo hạn mức thấu chi được cấp.

I. Cho vay thấu chi qua thẻ ATM Agribank (Success Card):

    Đối tượng & điều kiện:

  • Quý khách là cán bộ, công nhân viên trong các cơ quan Đoàn thể, trường học, bệnh viện, công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã,...có chi lương qua thẻ ATM của Agribank chi nhánh tỉnh Phú yên
  • Người vay không có dư nợ vay tiêu dùng (trả nợ từ tiền lương) tại Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên (Hội sở và các Chi nhánh, Phòng Giao dịch trực thuộc).
  • Đối với cá nhân là Trưởng, Phó phòng và cán bộ công nhân viên hành chánh sự nghiệp và Doanh nghiệp trong biên chế hoặc có hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở lên và có đóng BHXH từ 1 năm trở lên.

   Tiện ích sản phẩm:

■ Được chi vượt số tiền trên tài khoản thẻ ATM
■ Đáp ứng tức thời nhu cầu chi tiền của Quý khách (rút tiền tại bất kỳ máy ATM của Agribank trên toàn quốc)
■ Trả nợ, trả lãi tự động ngay khi tài khoản thẻ ATM có số dư, qua đó giảm tối đa lãi vay phải trả cho Ngân hàng
■ Thủ tục đơn giản (Bạn có thể download bộ hồ sơ vay thấu chi tại đây )
■ Rút tiền vay nhanh chóng.
■ Cho vay tín chấp (không cần tài sản đảm bảo)
■ Lãi suất hợp lý và cạnh tranh

   Đặc tính sản phẩm:

■ Thời gian cho vay: tối đa không quá 12 tháng.

■ Loại tiền vay: VND.

■ Mức cho vay (hạn mức thấu chi):

(Có thể thay đổi từng thời kỳ, quý khách trực tiếp liên hệ để biết thêm chi tiết)

o Đối với cá nhân và lãnh đạo cấp tỉnh.

   + Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở; Trưởng, Phó Ban ngành cấp tỉnh: mức thấu chi bằng 05 tháng lương thực lĩnh, tối đa không quá 30 triệu đồng.

   + Trưởng, Phó phòng cấp tỉnh: mức thấu chi bằng 05 tháng lương thực lĩnh, tối đa không quá 20 triệu đồng.

o Đối với cá nhân là lãnh đạo cấp huyện, thành phố:

   + Lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy; UBND huyện, thành phố: mức thấu chi bằng 05 tháng lương thực lĩnh, tối đa không quá 25 triệu đồng.

   + Trưởng, Phó Ban ngành; Trưởng, Phó phòng cấp huyện, thành phố: mức thấu chi bằng 05 tháng lương thực lĩnh, tối đa không quá 20 triệu đồng.

o Đối với tổ chức kinh tế:

   + Giám đốc, Phó Giám đốc các tổ chức kinh tế đóng trên địa bàn huyện, thành phố: mức thấu chi bằng 05 tháng lương thực lĩnh, tối đa không quá 30 triệu đồng.

   + Trưởng, phó phòng: mức thấu chi bằng 05 tháng lương thực lĩnh, tối đa không quá 15 triệu đồng.

o Đối với cá nhân là cán bộ công nhân viên công nhân viên hành chánh sự nghiệp và doanh nghiệp:

   + Đối với cá nhân là cán bộ công nhân viên trong biên chế hoặc có hợp đồng lao động không xác định thời hạn:

     ☼ Cá nhân là cán bộ công nhân viên trong biên chế hoặc có hợp đồng lao động không xác định thời hạn có đóng BHXH từ 10 năm trở lên: mức thấu chi bằng 05 tháng lương thực lĩnh, tối đa không quá 15 triệu đồng.

     ☼ Cá nhân là cán bộ công nhân viên trong biên chế hoặc có hợp đồng lao động không xác định thời hạn có đóng BHXH từ 5 năm đến 10 năm: mức thấu chi bằng 05 tháng lương thực lĩnh, tối đa không quá 10 triệu đồng.

     ☼ Cá nhân là cán bộ công nhân viên trong biên chế hoặc có hợp đồng lao động không xác định thời hạn có đóng BHXH từ 1 năm đến 5 năm: mức thấu chi bằng 05 tháng lương thực lĩnh, tối đa không quá 6 triệu đồng.

   + Đối với cá nhân là cán bộ công nhân viên có hợp đồng lao động 1 năm:

     ☼ Cá nhân là cán bộ công nhân viên có hợp đồng lao động 1 năm, có đóng BHXH từ 10 năm trở lên: mức thấu chi bằng 05 tháng lương thực lĩnh, tối đa không quá 12 triệu đồng.

     ☼ Cá nhân là cán bộ công nhân viên có hợp đồng lao động 1 năm, có đóng BHXH từ 5 năm đến dưới 10 năm: mức thấu chi bằng 05 tháng lương thực lĩnh, tối đa không quá 8 triệu đồng.

     ☼ Cá nhân là cán bộ công nhân viên có hợp đồng lao động 1 năm, có đóng BHXH từ 1 đến dưới 5 năm: mức thấu chi bằng 05 tháng lương thực lĩnh, tối đa không quá 5 triệu đồng.

■ Lãi suất: Chủ thẻ phải trả lãi suất thấu chi trong trường hợp thấu chi, lãi suất cho vay thấu chi tính từ ngày phát sinh giao dịch thấu chi đến ngày chủ thẻ trả hết nợ gốc và lãi thấu chi.


II. Cho vay thấu chi qua thẻ Tín dụng quốc tế (VISA/ MASTER):

Ngoài hạn mức thấu chi qua thẻ ATM Agribank (Success Card), Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên cấp thêm hạn mức thấu chi qua thẻ Tín dụng quốc tế (VISA hoặc MASTER|) sử dụng cả trong và ngoài nước, dành cho lãnh đạo các cấp, ngành và doanh nghiệp như sau:


  a)Hạn mức thẻ tín dụng quốc tế:

   ■ Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Giám đốc, Phó Giám đốc các Sở, Trưởng, Phó Ban ngành cấp tỉnh: hạn mức tín dụng tối đa là 30 triệu đồng (tổng cộng 2 hạn mức là 60 triệu đồng/ người).
   ■ Lãnh đạo Huyện ủy, Thành ủy; UBND huyện, thành phố: hạn mức tín dụng tối đa là 30 triệu đồng (tổng cộng 2 hạn mức là 55 triệu đồng/ người).
   ■ Giám đốc, Phó Giám đốc các tổ chức kinh tế đóng trên địa bàn huyện, thành phố: hạn mức tín dụng tối đa là 30 triệu đồng (tổng cộng 2 hạn mức là 60 triệu đồng/ người).

  b)Thời hạn cho vay: tùy theo tình hình thu nhập của chủ thẻ để xác định thời hạn cho vay nhưng tối đa không quá 12 tháng.

   III. Liên hệ:

Để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết về sản phẩm, Quý khách vui lòng liên hệ Phòng Dịch vụ & Marketing Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên, 321 Trần Hưng Đạo, Phường 4, TP Tuy Hòa tỉnh Phú Yên . ĐT: (0257) 3601567 hoặc các chi nhánh của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên


Xem Thêm:
Biểu Phí dịch vụ hiện hành
Địa diểm các chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn VN -Chi nhánh tỉnh Phú Yên
Nơi đặt máy ATM /POS của Agribank chi nhánh tỉnh Phú Yên

Xin chân thành cảm ơn và hân hạnh được phục vụ quý khách

Trang chủ Mạng lưới Danh bạ Trao đổi thư Hỏi đáp Thị trường Tuyển dụng Download
Copyright © NHNo và PTNT Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Phú Yên. Số 321 Trần Hưng Đạo-Tuy Hòa-Phú Yên
Điện thoại: 0257.3824266-0257.3825093. Fax:0257.3823002
Website:www.agribankphuyen.com.vn Email:Agribank@agribankphuyen.com.vn SWIFT code: VBAAVNVX570